Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

KAWKA likwidacja niskiej emisji

Urząd Miasta Legnicy przyjmuje wnioski o udzielanie dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. 

Do składania wniosków i korzystania z dotacji uprawnione są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Dofinansowaniem mogą zastać objęte zadania inwestycyjne zrealizowane od 1 stycznia 2011 roku..

Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem wymaganych załączników oraz regulamin przyznawania dotacji dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Legnicy www.legnica.eu oraz w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pok. 5.

Wszelkie informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 (III piętro) lub pod numerem telefonu: 76 72 12 347 (w godzinach 8.00-15.00).

 

  1. Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lipca 2014 r.
  2. Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r.
  3. Regulamin przyznawania dotacji
  4. Wzór wniosku
  5. Wykaz załączników