Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Kolejne inwestycje za środki unijne

Kolejne inwestycje za środki unijne
28.02.2014

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzyma 23 mln zł z funduszy unijnych na inwestycje, które poprawią jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego w mieście. Koszt całości projektu to około 46 mln zł.

W czwartek (27 lutego) w siedzibie LPWiK prezes spółki Zbigniew Mróz i Marek Mielczarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisali umowę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z projektem „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Legnica”. Wartość tego projektu to około 46 mln zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie unijne. W uroczystości uczestniczyli prezydent Tadeusz Krzakowski i jego zastępczyni Jadwiga Zienkiewicz.

- Uzyskanie tej dotacji to kolejny dowód, że potrafimy zdobywać unijne środki na inwestycje – powiedział prezydent Tadeusz Krzakowski. – Poprawiają one warunki życia mieszkańców, w tym przypadku – jakość wody oraz sieci kanalizacyjnej, pozwalają na osiąganie wysokich standardów ekologicznych.

Prezydent przypomniał, że Legnica odpowiednio dba o środowisko, czego potwierdzeniem są tytuły „Gminy Przyjaznej Środowisku”. Inwestycje, które przeprowadzi LPWiK, rozpoczną też zadania związane z przebudową infrastruktury drogowej na ul. Jaworzyńskiej i Nowodworskiej.

LPWiK środki unijne

LPWiK środki unijne

LPWiK środki unijne

- Warto inwestować w środowisko – podkreślił prezes Marek Mielczarek. - To bowiem przekłada się na zrównoważony rozwój gospodarki.

LPWiK w minionym roku na inwestycje wydało 11 mln zł. W poprzednich latach średnio były to 4 mln. – Kwota, którą teraz otrzymaliśmy, robi wielkie wrażenie – mówił usatysfakcjonowany prezes Zbigniew Mróz. – To historyczny dzień dla naszej spółki.

Inwestycje, które zrealizuje LPWiK dzięki dofinansowaniu unijnemu to: budowa suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Spokojnej, modernizacja Zakładu Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej oraz  budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej - na odcinku od dawnego szpitala położniczego do obwodnicy zachodniej oraz w ul. Nowodworskiej - od Leroy Merlin do obwodnicy. Przeprowadzenie prac będzie miało pozytywny wpływ na jakość usług świadczonych przez LPWiK oraz przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Budowa suszarni osadów rozwiąże problem z zagospodarowaniem produktów ubocznych procesu oczyszczania ścieków. Dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii, osady te będą mogły zostać wykorzystane w cementowni jako paliwo. Pozwoli to znacząco zmniejszyć emisję niepożądanych substancji do środowiska naturalnego oraz wyeliminować problem związany ze składowaniem osadów.

Budowa nowej kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaworzyńskiej i Nowodworskiej spowoduje przyłączenie do sieci nowych odbiorców z tych rejonów miasta. Z kolei modernizacja wyeksploatowanej i wykonanej w starej technologii infrastruktury Zakładu Produkcji Wody zapewni dostawę wysokiej jakości wody do całej miejskiej sieci wodociągowej przez wiele kolejnych lat. Zakłada się, że na skutek planowanych działań wzrośnie również atrakcyjność inwestycyjna obszarów objętych projektem.

Przeprowadzone prace dostosują gospodarkę wodno–ściekową Legnicy do wymogów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Planowany termin zakończenia całości inwestycji to grudzień 2015 r. LPWiK ogłosiło już przetargi na wyłonienie wykonawców.

Opublikował: mbanaszkiewicz_l | Dodano: 28.02.2014 | Wyświetleń: 265
Powrót na listę aktualności

Zobacz także