Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Kultura

W Legnicy funkcjonują 4 samorządowe instytucje kultury: Galeria Sztuki, Legnicka Biblioteka Publiczna,  Legnickie Centrum Kultury i Muzeum Miedzi oraz Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, instytucja artystyczna samorządu Dolnego Śląska, współprowadzona i współfinansowana przez miasto Legnica, a także miejskie oraz spółdzielcze kluby i domy kultury.

Rozpoznawalnym, firmowym znakiem Legnicy są cyklicznie organizowane imprezy o wieloletniej tradycji i co najmniej ogólnopolskiej renomie. Wśród takich z pewnością warto wymienić: organizowane przez Legnickie Centrum Kultury - Międzynarodową Wystawę SATYRYKON – LEGNICA, Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat, Conversatorium Organowe, Legnicką Akademię Filmową – Warsztaty Filmu Animowanego czy organizowane przez Galerię Sztuki – Legnicki Festiwal SREBRO z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Złotniczej i Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje”.

Fundamentem i walorem wielu legnickich propozycji kulturalnych jest akceptacja historycznych uwarunkowań i tradycji oraz otwartość na różnice kulturowe wielonarodowościowej społeczności miasta. To na nich opiera się znana i rozpoznawana w Polsce działalność artystyczna Teatru im. H. Modrzejewskiej, do tych wartości nawiązują też niektóre inne przedsięwzięcia kulturalne, chociażby Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą, organizowany przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera. Należy podkreślić, że organizacje pozarządowe, wśród nich m.in. właśnie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, ale też  Fundacja Teatr AVATAR czy Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT odgrywają coraz większą rolę w sferze kultury. Ich propozycje zdecydowanie wzbogacają i urozmaicają miejską ofertę

W zakresie muzyki, oprócz stałych propozycji LCK oraz atrakcyjnych koncertów impresaryjnych, ciekawą ofertę mają dla legniczan chóry Madrygał i Axion, Legnicka Orkiestra Symfoniczna oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Najważniejsze z legnickich imprez kulturalnych: 

Międzynarodowa Wystawa Satyrykon – Legnica jedyny cyklicznie organizowany w Polsce od 1977 r. międzynarodowy konkurs na rysunek o tematyce satyrycznej. Oprócz głównej wystawy konkursowej, równolegle prezentowane są inne ekspozycje, odbywają się koncerty i imprezy estradowe, spotkania z artystami, akcje i happeningi plenerowe, barwne korowody ulicami miasta. Legnicki Satyrykon jest w Polsce imprezą wyjątkową i bezkonkurencyjną, a jednocześnie znaną i wysoko ocenianą w skali międzynarodowej. Amerykańskie pismo „Witty Word” zaliczyło go do 10 najlepszych festiwali i nadało mu plakietkę grand prix. Natomiast FECO (Federacja Organizacji Rysowników) - maksymalną notę „5 gwiazdek”.

Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantatpierwszy konkurs odbył się w Legnicy w 1967 roku. Impreza bardzo szybko zyskała rangę ogólnopolskiego turnieju. W konkursie uczestniczy zwykle 20 zespołów (około 1000 uczestników) z całej Polski. O atrakcyjności tego festiwalu decyduje nie tylko bardzo wysoki poziom konkursowych zmagań, ale też nasycenie programu wieloma imprezami towarzyszącymi, wśród których znaleźć można: prawykonania utworów znanych kompozytorów, warsztaty dla dyrygentów, koncerty krajowych i światowych znakomitości z dziedziny muzyki.

Legnickie Conversatorium Organowe organizowany od 1986 r. festiwal popularyzujący współczesną muzykę organową i kameralną, promujący młodych kompozytorów i wykonawców. Jego celem jest stworzenie kompozytorom, wykonawcom i teoretykom muzyki z kraju i zagranicy warunków do systematycznych spotkań i dyskusji na temat najnowszej twórczości na organy, inspirowanie kompozytorów do poszukiwań i eksperymentów.           

Legnicka Akademia Filmowa – Warsztaty Filmu Animowanego – festiwal cieszący się uznaniem w środowisku twórców filmu dokumentalnego i animowanego oraz zainteresowaniem wśród młodzieży. Jest w Polsce jedyną stałą imprezą, podczas której tworzy się filmy tradycyjnymi technikami animacji. Popularyzuje sztukę filmową i aktywizuje młodych ludzi do twórczego spędzania wolnego czasu. Ma atrakcyjną, wciąż urozmaicaną i wzbogacaną formułę.

Legnicki Festiwal Srebro prezentacje srebra artystycznego w Legnicy zapoczątkowano w 1979 roku Ogólnopolskim Przeglądem Form Złotniczych Srebro. Z czasem OPFZ Srebro przekształcono w Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej (zawsze inspirowany tematem konkursowym) i obudowano szeregiem innych wydarzeń: wystaw problemowych i indywidualnych, debiutanckich premier, happeningów i instalacji, sesją naukową i warsztatami. Tak powstał Legnicki Festiwal Srebro, którego celem jest prezentacja i promocja współczesnej sztuki złotniczej w jej najrozmaitszych przejawach, od tradycyjnej biżuterii po dzieło sztuki. 

Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje – najstarsza tego typu impreza w Polsce, prezentująca i dokumentująca katalogiem najnowsze i najświeższe trendy w malarstwie polskim widoczne w pracach absolwentów kierunków malarstwa z minionego roku. Ma charakter konkursowy, nagrodę główną stanowi wystawa indywidualna wraz z katalogiem.

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą jeden z największych tego typu festiwali organizowanych w Europie. Impreza trwa od kilku do kilkunastu dni. Prezentacje festiwalowe odbywają się w różnych miejscowościach Dolnego Śląska i Małopolski. Gośćmi „Kyczery" były już m.in. zespoły z: Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Jugosławii, Chorwacji, Bułgarii, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rosji, Cypru, Rumunii, Gruzji, Nowej Zelandii, Japonii, Meksyku, Togo, Sierra Leone, Mongolii i Kolumbii. Prezentacjom artystycznym towarzyszą animacje uliczne, warsztaty, wystawy, konferencje i sympozja naukowe. Festiwal organizowany jest w Legnicy od 1996 r.

LEGNICKIE INSTYTUCJE KULTURY:

Galeria Sztuki w Legnicy
pl. Katedralny 159-220 Legnica
Telefon: 76 862 09 10
Fax: 76 856 51 26
Email: galerial(at)galeria.legnica.eu
Strona internetowa: http://www.galeria.legnica.eu/

Legnicka Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 22
59-220 Legnica
Telefon: 76 722 60 21
Fax: 76 722 39 67
Email: sekretariat(at)biblioteka.legnica.eu
Strona internetowa: www.biblioteka.legnica.eu

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica
Telefon: 76 72 33 700
Fax: 76 72 33 282
Email: lck(at)lck.art.pl
Strona internetowa: www.lck.art.pl

Muzeum Miedzi w Legnicy
ul. Partyzantów 3
59-220 Legnica
Telefon: 76 862 49 49
Fax: 76 862 02 89
Email: muzeum.miedzi(at)wp.pl
Strona internetowa: www.muzeum-miedzi.art.p

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.