Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zabytkowy Dom Strzelecki w Legnicy zmienia się w Centrum Witelona

Powstające Centrum Witelona będzie najbardziej nowoczesną instytucją w Zagłębiu Miedziowym, łączącą naukę, edukację i elementy kultury. Centrum będzie jedynym miejscem w Polsce pokazującym wykorzystanie osiągnięć pierwszego polskiego naukowca – Witelona, na którego myśli i dzieła powoływali się Mikołaj Kopernik i Leonardo DaVinci. Miedź będzie mianownikiem naszych działań ze względu na miejsce projektu oraz idee Centrum Witelona.

Główną atrakcją nowej instytucji będą ekspozycje i obiekty interaktywne nawiązujące do nauk Witelona, dające obraz wielkości i wykorzystania odkryć pierwszego polskiego naukowca pod wspólną ideą „OKO. Perspektywa Przyszłości”. Pokażemy jego dokonania z dziedziny wykorzystania światła, optyki, detekcji obrazu, matematyki czy fizyki w nowoczesnej odsłonie. Specjalną, stałą atrakcją w Centrum Witelona będzie ekspozycja interaktywna i warsztatowa dotycząca miedzi „Metale Szlachetne”, która ma pokazać historię pierwiastka oraz jego zastosowanie we współczesnym przemyśle, elektronice i nowych technologiach, a także pokazać globalne znaczenie KGHM Polska Miedź. W Centrum Witelona planujemy programy, akcje, warsztaty i wydarzenia z zakresu: edukacji i popularyzacji nauki, rekreacji i kultury z udziałem i na rzecz lokalnej społeczności Zagłębia Miedziowego oraz wydarzenia o zasięgu dolnośląskim, a w przyszłości ogólnopolskim.
KGHM Polska Miedź S.A. jest dla Legnicy i naszego regionu partnerem najważniejszym i oczywistym, który najlepiej rozumie misję i wizję Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona. W pierwszym założeniu koncepcyjnym wiedzieliśmy, że miedź i jej wykorzystanie naukowe w nowych technologiach powinna mieć miejsce specjalne w Centrum Witelona. Pomysł na stałą ekspozycję interaktywną oraz multimedialną i warsztaty pokazujące zastosowanie miedzi w dziedzinie przemysłowej, elektronicznej, designie i codzienności, znajduje się w fazie koncepcji i przygotowania pod prace projektowe i będzie stałym elementem naszego naukowego Centrum.Legnica jest jedną z głównych miejscowości Zagłębia Miedziowego, a KGHM jest w regionie największym i najważniejszym pracodawcą przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego miast i gmin. Gmina Miejska Legnica, jako reprezentant mieszkańców, traktuje KGHM jak partnera w dialogu społecznym. Władze Gminy Miejskiej Legnicy w trosce o jakość życia mieszkańców podejmują działania rozwoju edukacji na bazie nowych technologii, mające na celu realizację przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Legnicy i całego regionu z zakresu: popularyzacji nowych technologii, nowoczesnego wykorzystania miedzi, rozwoju nauki i edukacji, podniesienie kwalifikacji uczniów i osób pracujących w Zagłębiu Miedziowym oraz aktywności w obszarze wolontariatu.
Rozwój przedsiębiorczości, nowoczesna edukacja i poprawa jakości życia mieszkańców Legnicy oraz zwiększenie świadomości w inwestowanie dla przyszłych pokoleń miedziowego regionu jest niezwykle istotnym zagadnieniem dla Gminy, KGHM i Fundacji. Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę Stron w zakresie zdrowia, kultury i inwestycji oraz nawiązując do dotychczasowych wspólnych dobrych praktyk, stworzone zostanie nowoczesne Centrum Witelona, łączące naukę z dziedzinami humanistycznymi. Strony tworząc i realizując Program, podkreślają wzmożoną troskę i dbałość o jakość życia społeczności lokalnej.

KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, jednocześnie dbając o stabilność i efektywność firmy. Zarząd KGHM, realizując w sposób świadomy politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz troszcząc się o najbliższe otoczenie, deklaruje wsparcie Programu.

#KGHMtoMy

https://www.facebook.com/marcinandrzejewski.pelnomocnik/