Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wielkie inwestycje legnickich wodociągów

Wielkie inwestycje legnickich wodociągów
17.11.2015

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kosztem 60 mln zł (22 mln dofinansowanie unijne) zakończyło realizację inwestycji, które mają ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców miasta, jak i firmy. Te przedsięwzięcia wpisują się w model miasta nowoczesnego i inteligentnego, jakim jest Legnica.

Dzisiaj (17 listopada) oficjalnie podsumowano zadania zrealizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Legnica”. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Aleksander Marek Skorupa - prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, prezydent Tadeusz Krzakowski, Zbigniew Mróz prezes LPWiK, samorządowcy, szefowie gminnych spółek.

- Realizując ten projekt, analizowaliśmy także, jak te inwestycje przełożą się na cenę wody – mówił prezes Zbigniew Mróz. – Wybieraliśmy najlepsze rozwiązania technologiczne. Było to dla nas wielkie wyzwanie. Warto było. Inwestycje będą bowiem służyć legniczanom bardzo długo – dodał.

lpwik inwestycje ekologiczne

lpwik inwestycje ekologiczne

Prezydent Tadeusz Krzakowski podkreślił, że te przedsięwzięcia to kolejne nowoczesne technologie w naszym mieście, dzięki którym podnosi się standard życia mieszkańców. – Cieszy mnie profesjonalizm, z jakim wykonano te zadania – powiedział prezydent. – One mają bardzo ważny wymiar społeczny.

Prezes Aleksander Marek Skorupa pogratulował sprawnej realizacji inwestycji i wykorzystania środków unijnych.

Dodajmy, że LPWiK staje przed kolejnymi wyzwaniami. Spółka planuje kolejne inwestycje w oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodno – kanalizacyjnej przy byłej jednostce wojskowej.

Jakie zadania zrealizowało LPWiK w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Legnica”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych legnickiej aglomeracji poprzez rozbudowę i unowocześnianie systemu kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Zakładu Produkcji Wody. Koszt realizacji projektu wyniósł prawie 60 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 22 mln zł.

lpwik inwestycje ekologiczne

lpwik inwestycje ekologiczne

Oto zadania wykonane w ramach projektu.

1. Modernizacja Zakładu Produkcji Wody

Inwestycja objęła zmianę systemu napowietrzania wody, modernizację filtrów z wprowadzeniem podwójnej filtracji, wprowadzenie lampy UV w procesie uzdatniania oraz modernizację zasilania energetycznego wraz ze sterowaniem. Wydajność obiektów zakładu została dostosowana do obecnego zapotrzebowania na wodę. Pierwotna zdolność produkcyjna, która wynosiła 100 tys. m3 na dobę, została zredukowana do 40 tys. m3 na dobę. Wymieniona została także elewacja zewnętrzna obiektów technologicznych zakładu, co poprawiło właściwości termoizolacyjne budynków.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej

Na odcinku od dawnego szpitala położniczego do obwodnicy zachodniej miasta powstał blisko kilometr nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków. Dzięki temu możliwe stało się podłączenie do kanalizacji 180 mieszkańców tej części miasta.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej

Nowa sieć kanalizacyjna o długości prawie 3 kilometrów wraz z przepompownią ścieków, została wybudowana na odcinku od obwodnicy zachodniej do ul. Zamiejskiej. W tym przypadku możliwość przyłączenia do kanalizacji uzyskało 70 mieszkańców, a także działające na tym obszarze podmioty gospodarcze.

4. Budowa suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków

Zamontowano nowoczesną instalację do suszenia osadów, w tym suszarkę osadów ściekowych, zbiornik do magazynowania osadu odwodnionego, instalację do wytwarzania ciepła z biogazu oraz zbiornik osadu wysuszonego z systemem załadunku. Dzięki inwestycji osiągnięte zostaną wymogi prawa unijnego w zakresie osadów ściekowych i składowania odpadów. Wysuszone osady będą mogły być spalane w cementowniach.

5. Modernizacja części gazowo - energetycznej oczyszczalni ścieków

Zmodernizowano instalację biogazu umożliwiającą pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej poprzez spalanie go w agregatach kogeneracyjnych. Otwarte wcześniej obiekty tej części oczyszczalni zostały hermetycznie zamknięte. Dzięki temu substancje cuchnące nie będą przedostawać się bezpośrednio do otoczenia. Będą oczyszczane w specjalnym biofiltrze.

Przeprowadzone przez LPWiK inwestycje pozytywnie wpłyną na jakość uzdatnianej wody, zwiększą efektywność działania infrastruktury technicznej, umożliwią podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnym mieszkańcom, co wpłynie na likwidację uciążliwych dla środowiska szamb. Zagwarantują spełnienie rygorystycznych norm unijnych w zakresie ochrony środowiska związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

- Ogromna skala inwestycji nieuchronnie wpływa na kształtowanie się ponoszonych przez spółkę kosztów, takich jak amortyzacja, odsetki od zaciąganej pożyczki oraz dotyczące bieżącej eksploatacji infrastruktury – mówił prezes zarządu LPWiK Zbigniew Mróz. - Koszty te, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spółka zobowiązana jest ująć przy kalkulacji taryfy cen i stawek opłat na rok 2016. Dlatego przedsiębiorstwo złożyło do zatwierdzenia przez Radę Miejską Legnicy wniosek taryfowy na przyszły rok.

Cena brutto za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w roku 2016 ma wynieść 10,19 zł. Lokuje to Legnicę na poziomie średniej dolnośląskiej. Obecnie obowiązująca cena brutto dla gospodarstw domowych to 9,48 zł za 1m3 wody i ścieków.

Przeprowadzone przez LPWiK inwestycje były ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013–2015, zatwierdzonym przez Radę Miejską Legnicy.

Opublikował: zmulek_l | Dodano: 17.11.2015 | Wyświetleń: 530
Powrót na listę aktualności

Zobacz także