Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy

40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy
18.03.2022
40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy

Od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Legnicy (Pl. Słowiański 8) w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 5). Wzór wniosku znajdą Państwo pod tekstem.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania oraz załączyć i wypełnić INFORMACJĘ DO WERYFIKACJI WNIOSKU (wzór do pobrania poniżej).

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu). Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Istnieje możliwość - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.

Ważne!
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Opublikował: Barbara Sielicka | Dodano: 18.03.2022 | Wyświetleń: 3107
Powrót na listę aktualności

Zobacz także