Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnica. Z nią zawsze po drodze

Legnica. Z nią zawsze po drodze

Bo jest to miasto, które:
  • samo ma potencjał i daje możliwości, stwarza szanse,
  • jest świetnym partnerem i pozwala się rozwijać,
  • pragmatycznie odpowiada na wyzwania współczesności,
  • jako „drugie oko Dolnego Śląska” ma znaczący wpływ na region,
  • jest świetnym towarzyszem podróży – rozumianej zarówno dosłownie (jako położona na trakcie), jak i metaforycznie (gdzie „podróż” staje się symbolicznym określeniem życia),
  • zachęca do złożenia choćby krótkiej wizyty, bo jest „po drodze”, ale też może zachwycać swoją historią, bo jest już od „zawsze”.

Tak ujęty slogan pozycjonujący ma mocne uzasadnienie w faktach, dziedzictwie Legnicy i jej aktualnych zasobach, a do odbiorców przemawiać może na płaszczyźnie racjonalnej i emocjonalnej. Pozwala na wieloletnie wykorzystanie i może towarzyszyć rozwojowi miasta. Wreszcie – co w marketingu szczególnie ważne – pozwala skutecznie się odróżnić od konkurencji, zarówno tej bliższej (Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra), jak i dalszej (Tarnów, Płock, Częstochowa…), bo opiera się na odwołaniu do innych niż one wartości.

Marka dla każdego
Marka Legnica. Z nią zawsze po drodze wspiera się na komunikacji, której celem jest budowa wizerunku miasta w trzech podstawowych grupach docelowych.

Mieszkańcy
Dla mieszkańców Legnicy jest ona przede wszystkim „małą ojczyzną”, pewnym punktem oparcia, dzięki któremu można wieść wygodne i dostatnie życie, oraz sprawdzonym partnerem, pozwalającym realizować własne plany, pasje, zainteresowania. Z tego względu mieszkańcy miasta odgrywają szczególnie istotną rolę w budowaniu jego nowego wizerunku – warto więc angażować ich w działania promocyjne, ale również uświadamiać, w jak wielkim stopniu to właśnie od nich zależy, jak jest i będzie postrzegane miasto.

Turyści
Obecnie dla tradycyjnych turystów Legnica ma umiarkowanie atrakcyjną ofertę – większość miejsc/obiektów godnych uwagi gości spoza miasta można zobaczyć/zwiedzić w jeden dzień. Kolosalną korzyścią jest natomiast dogodne położenie na szlaku komunikacyjnym – dzięki niemu taką jednodniową wycieczkę można odbyć „po drodze”, np. z Niemiec na Górny Śląsk, czy z Krakowa do Berlina. Wraz z przybywaniem w Legnicy kolejnych atrakcji, w tym zwłaszcza Muzeum Zimnej Wojny, w haśle pozycjonującym większego znaczenia nabierać będzie aspekt partnerstwa, kroczenia razem, wspólnego podejmowania wyzwań i znajdowania odpowiedzi na najpoważniejsze nawet pytania. „Z nią zawsze po drodze” oznaczać będzie wtedy nie tyle przyjemny przystanek w podróży, ale okazję do zebrania ciekawego doświadczenia, przeżycia czegoś unikatowego, co jest odpowiedzią na potrzeby odbiorców.

Biznes i inwestorzy
W tym przypadku można powiedzieć, że hasło zobowiązuje szczególnie. Mówiąc przedsiębiorcom, że z Legnicą im zawsze po drodze, trzeba zadbać o pełną wiarygodność tego przekazu. A to oznacza, że miasto i jego agendy muszą się stać autentycznym partnerem biznesu, tak lokalnego, jak i zewnętrznych inwestorów. By to się udało potrzebne będą m.in. uproszczenie procedur, przyjazna obsługa oraz stwarzanie optymalnych warunków instytucjonalno-organizacyjnych dla rozwoju firm, które kusić powinny zwłaszcza innowacyjne rozwiązania promowane w specjalnej strefie ekonomicznej oraz parku technologicznym.

Wizerunek ogólnie
W komunikacji nie adresowanej do konkretnej grupy odbiorców, tożsamość marki Legnica będącą skutecznym mariażem pragmatyzmu i partnerstwa budować powinny najszersze skojarzenia językowe i wizualne, wyrażające wartości, takie jak: tranzytowość, bezpretensjonalność, wygoda życia, partnerstwo, możliwość wykorzystywania szans i okazji, pomyślność oraz dostatek. A sama marka powinna się jawić jako dostępna, ludzka, sprawna, praktyczna, skuteczna i aktywna.

Języki obce
W tłumaczeniach sloganu pozycjonującego na języki obce należy łączyć Legnicę z pojęciem „drogi” i jednocześnie starać się, by hasło zachowywało swą dwoistość, wskazując i drogę w sensie komunikacyjnym, i drogę życiową, podczas której Legnica jest i będzie świetnym partnerem podróży.
Autorami przekładów hasła są filolodzy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy są.

język angielski
Legnica. The way forward

język francuski
Legnica. Ta bonne direction

język niemiecki
Legnica. Die Richtung stimmt

język rosyjski
Легница. С ней всегда по пути