Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Eskadra MarketPlace opracowała „Strategię zarządzania marką Legnica”

W połowie 2009 r. krakowska agencja Eskadra MarketPlace wygrała przetarg na opracowanie „Strategii zarządzania marką Legnica wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki”. Zgodnie z umową podpisaną 20 sierpnia prace nad dokumentem trwały do końca 2009 r. Zasięg współpracy obejmował m. in. opracowanie ilościowych i jakościowych badań marketingowych, analizę SWOT, pozycjonowanie, kreację oraz propozycje szeregu zadań na rzecz wizerunku Legnicy, które realizowane będą w latach 2010–2014. W promocji miasta, Eskadrze MarketPlace pomagali mieszkańcy, lokalni liderzy i środowiska opiniotwórcze.

W tym czasie eksperci Eskadry przeprowadzili m.in. cztery otwarte konsultacje społeczne z mieszkańcami, odbyli kilkanaście spotkań indywidualnych, warsztatów z Zespołem ds. Marki w Urzędzie Miasta, licealistami i przedszkolakami, przeprowadzili badania i analizy marketingowe, poznali publikacje o Legnicy, śledzili informacje prasowe na jej temat.

Firma MarketPlace podjęła się kompleksowej budowy marki Legnicy - od badań wizerunku, poprzez przygotowanie strategii, aż po propozycje rozwiązań graficznych. Określiła zadania promocyjne na najbliższe lata wraz z harmonogramem ich wdrażania. Opracowała również spójny system identyfikacji wizualnej miasta.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 177 tys. złotych.