Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Ankieta dotycząca preferencji i zachowań komunikacyjnych

Ankieta dotycząca preferencji i zachowań komunikacyjnych
23.06.2023
Ankieta dotycząca preferencji i zachowań komunikacyjnych

NIK prowadzi kontrolę dotyczącą przeciwdziałania zanieczyszczeniom komunikacyjnym w miastach. Dla uzyskania pełnego obrazu badanych zagadnień, kontrolerzy przygotowali ankietę dotyczącą preferencji i zachowań komunikacyjnych.
Pytania odnoszą się do postrzegania działań edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez miasta oraz oceny systemu zachęt do korzystania z innych środków transportu niż samochód osobowy. Respondenci proszeni są też o wyrażenie opinii dotyczącej funkcjonowania komunikacji publicznej w poszczególnych miastach.\

Przyczyną złej jakości powietrza, zwłaszcza w dużych miastach Polski jest emisja liniowa (komunikacyjna) - druga w kolejności, po tzw. niskiej emisji. Głównymi substancjami szkodliwymi dla ludzi są tlenki azotu (NOX), powstające podczas spalania paliw w silnikach pojazdów spalinowych i mające wpływ na jakość powietrza. Substancje zawarte w spalinach są bardziej szkodliwe niż np. zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu-rozprzestrzeniają się w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, w wysokich stężeniach oraz na niewielkich wysokościach. Stąd ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko jest jednym z celów polityki transportowej UE.

Zapraszamy do podzielenia się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji. Ankieta będzie stanowić cenne uzupełnienie ustaleń z kontroli. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane i prezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień. Jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 3 minuty.

Wypełnij ankietę dotycząca preferencji i zachowań komunikacyjnych

Opublikował: Piotr Seifert | Dodano: 23.06.2023 | Wyświetleń: 413
Powrót na listę aktualności

Zobacz także