Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Apel prezydenta Tadeusza Krzakowskiego

Apel prezydenta Tadeusza Krzakowskiego
09.04.2019

Prezydent Tadeusz Krzakowski apeluje do mieszkańców Legnicy, właścicieli posesji, zarządców wspólnot mieszkaniowych, administratorów i użytkowników nieruchomości o przyłączenie się do wiosennych porządków w całym mieście.

            - Utrzymanie porządku i czystości jest nie tylko obowiązkiem służb samorządowych, ale również mieszkańców. Dlatego tak ważna jest nasza wspólna troska o jakość i estetykę otoczenia, w którym żyjemy – pisze prezydent Legnicy.

Aktem prawnym określającym zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości w tej sferze jest ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązują ponadto przepisy prawa miejscowego, czyli Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnicy. Nakładają one m.in. obowiązek:

·         dbałości o estetyczny wygląd nieruchomości i bezpośrednio przyległych chodników oraz całego terenu posesji, niedopuszczania do zalegania wszelkich nieczystości,

·         dokonywania wymiany piasku w piaskownicach,

·         przestrzegania terminów prowadzenia deratyzacji w obrębie nieruchomości,

·         gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, a także usuwania na bieżąco odpadów wielkogabarytowych,

·         wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu w miejscach publicznych,

·         sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

Służby komunalne rozpoczęły już wiosenne sprzątanie. Porządkowane są pasy drogowe, zieleń przydrożna, skwery i parki. Typowane są kolejne tereny do uporządkowania. Likwidowane będą, wciąż niestety pojawiające się, dzikie wysypiska śmieci.

- Pamiętajmy – podkreśla prezydent Legnicy - że dla brudu i bałaganu nie ma żadnego usprawiedliwienia, a nasze otoczenie świadczy o nas, naszej kulturze i szacunku dla współmieszkańców.

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 09.04.2019 | Wyświetleń: 341
Powrót na listę aktualności

Zobacz także