Budżet 2017 dobrze wykonany. Wkrótce sesja absolutoryjna

Budżet 2017 dobrze wykonany. Wkrótce sesja absolutoryjna
22.05.2018
Budżet 2017 dobrze wykonany. Wkrótce sesja absolutoryjna

Podczas dzisiejszej (22 maja) konferencji prasowej prezydenta Tadeusza Krzakowskiego media interesowały się szczególnie wykonaniem budżetu miasta za rok 2017. Będą to także główne wątki, jakimi zajmą się radni na sesji Rady Miejskiej 28 maja br. Prezydent przedłożył Radzie m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. Dokumenty te otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Wcześniej pozytywnie zaopiniowały je także Komisje Rewizyjna oraz Budżetu i Finansów, rekomendując jednocześnie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za ubiegły rok prezydentowi Legnicy.

Tadeusz Krzakowski podkreślił, ze budżet został zrealizowany optymalnie i profesjonalnie, zgodnie z prawem finansowym i potrzebami mieszkańców.

Na koniec roku 2017 budżet Legnicy po stronie dochodów zamknął się kwotą 542.195.988,72 zł (plan zrealizowany w 100,03 proc.). Większość stanowiły dochody własne gminy (prawie 50,50 proc.). Wydatki budżetowe w minionym roku to kwota 542.522.822,58 zł (ponad 98 proc. wykonania planu). Największe nakłady miasto poniosło na oświatę i wychowanie – 35,5 proc. Miejsce drugie zajmuje w tym zestawieniu pomoc społeczna. Prawie 70 mln zł przeznaczono na cele inwestycyjne i remontowe, zwłaszcza w dziedzinie transportu i infrastruktury.

Pierwotnie na 2017 rok zaplanowany był deficyt budżetowy w wysokości blisko 19,8 mln zł. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że polityka racjonalnego i oszczędnego gospodarowania budżetem przyniosła ostateczny wynik deficytu w wysokości jedynie ok. 326 tys. zł, czyli o prawie 19,5 mln mniej, niż zakładano.

Opublikował: Barbara Sielicka | Dodano: 22.05.2018 | Wyświetleń: 271
Powrót na listę aktualności

Zobacz także