Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Cyfrowe przedszkola. Inwestujemy w młode pokolenia

Cyfrowe przedszkola. Inwestujemy w młode pokolenia
23.07.2021

W lipcu w ramach kolejnego etapu miejskiego projektu „Cyfryzacja legnickich przedszkoli” placówki otrzymały 32 komputery o wartości  98 tys. 281 zł.

Projekt ten został wdrożony w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas zakupiono 16 laptopów wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami do wszystkich samodzielnych miejskich przedszkoli.Na realizację tego zadania wydatkowano 53 tys.172 zł. Docelowo planuje się zakup laptopów do każdej grupy przedszkolnej.

Do przedszkoli trafiło również 77 monitorów interaktywnych, których koszt wyniósł 354 tys.294 zł. Każda grupa przedszkolna ma możliwość korzystania z monitora z ekranem dotykowym, który uatrakcyjnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i korzystnie wpływa na rozwój intelektualny oraz wzrost kompetencji poznawczych przedszkolaków. Na realizację tych zadań w 2020 r. i 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę 505 tys.748 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 1mln 151tys.260zł.

Równocześnie w placówkach realizowane są zadania mające na celu stworzenie lub usprawnienie już istniejących łączy internetowych niezbędnych do pełnego wykorzystania możliwości zakupionego sprzętu.  Obecnie prowadzone są prace związane z realizacją zadania projektowego nr 5, którego  efektem będzie wdrożenie elektronicznej rejestracji wejść/wyjść do placówek przedszkolnych.

Te zadania wpisują się w realizację polityki oświatowej w naszym mieście - Strategię Rozwoju Miasta Legnicy, Strategii Informatyzacji Gminy. Mają one na celu poprawę jakości i warunków życia legniczan poprzez m. in. podwyższenie standardów działalności przedszkoli, zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki nad małymi dziećmi, rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych drogą elektroniczną oraz przyczyniają się do popularyzacji nowoczesnych i przyjaznych rozwiązań związanych
z koncepcją smart city.

Inwestycja w nowe pokolenie i rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci zwiększa szanse edukacyjne na naturalne wrastanie w społeczeństwo informacyjne. Jest wypełnieniem wymagań, jakie stawia przed najmłodszymi XXI wiek. Unowocześnienie i doposażenie miejskich przedszkoli pozwoli na wyższy poziom zarządzania placówką.

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 23.07.2021 | Wyświetleń: 1108
Powrót na listę aktualności

Zobacz także