Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Czego pragną seniorzy? Chcą być aktywni, potrzebni i doceniani

Czego pragną seniorzy? Chcą być aktywni, potrzebni i doceniani
18.12.2018
Czego pragną seniorzy? Chcą być aktywni, potrzebni i doceniani

Powstaje raport z zakończonego projektu „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów”, który niebawem zostanie opublikowany. Był on realizowany od 1 maja tego roku przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów przy wsparciu samorządów: legnickiego, złotoryjskiego i prochowickiego.

Jakie wnioski można wysnuć? U emerytów obserwuje się niską aktywność społeczną i rzadkie zabieranie głosu w dyskusjach publicznych. Dlaczego? Bo wynika to z obaw, że ich poglądy, wartości i potrzeby zostaną uznane – zwłaszcza przez młodych – za zwietrzałe, nieprzystające do współczesności, przestarzałe.

- Pomimo, że seniorzy posiadają ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, uważają, że nie są brani pod uwagę jako ludzie kreatywni, w pełni uprawnieni do decydowania o rozwoju lokalnych społeczności – mówi Barbara Galant, prezes Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów w Legnicy. - Czują się pomijani w dyskusjach, dotyczących ich społecznego statusu. Uznają, że o ich potrzebach decydują ludzie znacznie młodsi, którzy nie zawsze właściwie postrzegają potrzeby osób starszych.

I właśnie udział seniorów w tym projekcie ma pomóc w zmianie tego stanu rzeczy. Czyli m.in. doprowadzić do wzmocnienia obywatelskich kompetencji członków rad seniorów z Legnicy, Złotoryi i Prochowic w zakresie sprawowania funkcji konsultacyjno–doradczych, zabierania głosu w debatach publicznych, aktywizujących środowisko senioralne oraz wzajemnej współpracy.

Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach wzmacniających kompetencje, w debatach publicznych, rekomendując władzom lokalne inicjatywy senioralne, przygotowali wspólną regionalną konferencję w Legnicy, gdzie głośno artykułowano potrzebę udziału w życiu publicznym.

- Można powiedzieć, że projekt trafił w potrzeby osób starszych, a rola gminnych rad seniorów w zakresie kierunków polityki senioralnej jest wprost bezcenna - dodaje prezes Barbara Galant.

Zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zadanie publiczne współfinansowane jest przez Narodowy Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

 

Galeria zdjęć

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 18.12.2018 | Wyświetleń: 218
Powrót na listę aktualności

Zobacz także