Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Doktorat honoris causa dla prof. Ryszarda K. Pisarskiego, rektora PWSZ

prof. Ryszard K. Pisarski
14.03.2019

Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, przyznał rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prof. Ryszardowi K. Pisarskiemu tytuł honorowy doctora honoris causa.

Tym samym rektor PWSZ dołączył do grona Profesorów Honorowych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, miasta partnerskiego Legnicy, wśród których są także Roland Franko, Joris Hindryckx, Stanisław Dąbrowski, Mikołaj Muszynka i Wiktor Andruszczenko.

- Profesor Ryszard K. Pisarski był osobiście zaangażowany w rozwój współpracy między uczelniami. Dzięki temu udało się zorganizować szereg cennych inicjatyw naukowych: konferencji, wizyt studyjnych oraz akcji charytatywnych. Promuje Legnicę wśród społeczności uniwersyteckiej poprzez wymianę studentów i pracowników zarówno administracyjnych, jak i naukowych. Jest inicjatorem zawarcia w styczniu 2017 roku umowy o współpracy pomiędzy PWSZ im. Witelona a DPUP – mówi Mirosław Szczypiorski, rzecznik uczelni.

            Ryszard K. Pisarski, urodzony 6 maja 1952 roku w Czechowicach-Dziedzicach, studiował w latach 1971-1976 na Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

Od początku kariery naukowej prowadził badania dotyczące przede wszystkim efektywnego wykorzystania składników pokarmowych, zarówno podstawowych, jak i specyficznych, w hodowli drobiu.

W 1981 roku uzyskał stypendium International Research and Echanges Board i na przełomie lat 1981/1982 przebywał w Pennsylvania State University, gdzie prowadził badania nad żywieniowymi uwarunkowaniami anormalnego rozwoju chrząstki - chondrodysplazji kości piszczelowych kurcząt. W 1982 roku obronił pracę doktorską, poświęconą mineralnemu profilowi krwi kurcząt brojlerów, jako pochodnej zróżnicowanego żywienia. 10 lat później uzyskał habilitację. W 1999 r. otrzymał tytuł profesora.

W 2007 roku prof. Ryszard K. Pisarski został wybrany na funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, którą pełni do dziś. Od 2015 roku związany jest zawodowo wyłącznie z tą uczelnią.

W trakcie jego  kadencji zmieniona została struktura organizacyjna uczelni na typowo akademicką. Zamiast instytutów wprowadzono wydziały i zakłady, uruchomiono 14 nowych kierunków studiów, w tym cztery kierunki studiów magisterskich: pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Uruchomiono także dwa kierunki jednolitych studiów magisterskich – fizjoterapię i prawo. Wszystkie kierunki studiów sprofilowane są praktycznie.

Rektor miał znaczący wkład w uruchomienie Domu Studenta PWSZ oraz Ośrodka Projektów i Edukacji, a także Centrum Symulacji Medycznych. Dzięki jego staraniom uczelnia współpracuje z licznymi zakładami pracy i instytucjami Legnicy i Dolnego Śląska.

Prof. Ryszard K. Pisarski wielokrotnie wyróżniany był Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uhonorowany został też Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Ma tytuł honorowy Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

(Źródło: PWSZ)

 

        

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 14.03.2019 | Wyświetleń: 141
Powrót na listę aktualności

Zobacz także