Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Festyn „Czyste Powietrze” w Młodzieżowym Centrum Kultury  

Festyn „Czyste Powietrze” w Młodzieżowym Centrum Kultury
22.09.2022
Festyn „Czyste Powietrze” w Młodzieżowym Centrum Kultury  

W środę w Młodzieżowym Centrum Kultury przy ul. Rataja 24 odbył się Festyn Rodzinny: „Czyste powietrze”. Festyn MCK zorganizowało we współpracy z Wydziałem Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy w ramach działań edukacyjnych. Podczas festynu rozmawiano o tym, jak ważna jest ochrona powietrza. Informowano o stosowaniu bezemisyjnych źródeł ciepła, zastosowaniu fotowoltaiki, termomodernizacji budynków, dbałości o zieleń oraz zachęcano do korzystania z rowerów i środków transportu publicznego. Przede wszystkim jednak festyn był okazją, aby rodzinnie, twórczo i radośnie spędzić czas wolny.

Jedynym z obowiązkowych działań wskazanych w Programie Ochrony Powietrza jest edukacja ekologiczna odnosząca się do poprawy jakości powietrza. Akcje edukacyjne obejmować powinny wszystkie grupy społeczne oraz mieć na celu uświadamianie społeczeństwa i wzbogacanie wiedzy w zakresie:

- Zachowań pogarszających jakość powietrza (np. szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych; spalania węgla w kotłach bezklasowych);

- Skutków zdrowotnych i finansowych złej jakości powietrza;

- Działań, które można i należy podejmować, aby poprawić lokalną jakość powietrza, w tym korzyści, jakie niesie dla środowiska: - korzystania ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo), - podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, - termomodernizacji budynków, - nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła;

- Kształtowania właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej;

- Informowania mieszkańców o możliwości uzyskania dopłat i skorzystania z finansowych programów gminnych, wojewódzkich, ogólnokrajowych.

foto: (MCK w Legnicy) 


Takie działania właśnie zainaugurowano w Legnicy. Warto przypomnieć, że w lipcu 2020 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił programy ochrony powietrza dla stref województwa dolnośląskiego, tj. strefy aglomeracja wrocławska, miasto Legnica, miasto Wałbrzych oraz strefy dolnośląskiej. Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2018”.

Galeria zdjęć

Opublikował: Piotr Seifert | Dodano: 22.09.2022 | Wyświetleń: 255
Powrót na listę aktualności

Zobacz także