Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Główny Urząd Statystyczny zbada nasze warunki życia

Główny Urząd Statystyczny zbada nasze warunki życia
15.03.2019

Główny Urząd Statystyczny w 2019 roku przeprowadzi w całym kraju statystyczne badania ankietowe dotyczące warunków życia. W wylosowanych gospodarstwach domowych będą miały one m.in. formę wywiadu bezpośredniego i telefonicznego. Głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię i dotyczących wielu dziedzin.

W województwie dolnośląskim badania koordynuje i realizuje za pomocą profesjonalnej sieci ankieterskiej Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Dotyczą one różnych sfer, w tym warunków życia ludności. Ankieterzy pytać nas będą m.in. o budżety gospodarstw domowych, ich kondycję, aktywność ekonomiczną ludności, zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych, wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych, udział mieszkańców w podróżach, wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, organizację i rozkład czasu pracy, europejskie warunki życia społeczeństwa i jego zdrowie.

W badaniach prowadzonych przez GUS i urzędy statystyczne, zebrane dane jednostkowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej, wynikająca z art. 10 ustawy oraz udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów, jest zabronione zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, znajdą Państwo na stronie internetowej GUS pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harmonogram.htm

 

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 15.03.2019 | Wyświetleń: 230
Powrót na listę aktualności

Zobacz także