Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Jak sobie radzić z odpadami w dobie epidemii

Jak sobie radzić z odpadami w dobie epidemii
08.04.2020

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny ogłosili wytyczne w sprawie postępowania z odpadami powstającymi w czasie trwania epidemii zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.

Odpady, wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej czy w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemników lub worków na odpady zmieszane.

            Odpady wytworzone przez osoby zdrowe objęte kwarantanną powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). Wykorzystane maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe, powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemników lub worków na odpady zmieszane. Zasady te stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny podają też zasady dotyczące odpadów, a skierowane do osób przebywających w izolacji. Obejmuje się nimi także odpady wytwarzane w obiektach lub na obszarze kwarantanny zbiorowej, gdzie przebywają obywatele Polski wracający do kraju. Oto lista tych zasad:

▪ wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;

▪ osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;

▪ worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;

▪ po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

▪ osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka;

▪ worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku, przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

▪ przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć lub dezynfekować ręce;

▪ odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

            Więcej informacji TUTAJ:

https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2

 

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 08.04.2020 | Wyświetleń: 445
Powrót na listę aktualności

Zobacz także