Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Już niebawem dwa nowe przedszkola w naszym mieście

Już niebawem dwa nowe przedszkola w naszym mieście
08.08.2018

Legnica należy do miast, w których potrzeby związane z przedszkolami są w pełni zaspokajane. Obecnie jest jeszcze 80 wolnych miejsc.  

Ogromne znaczenie dla rozwoju sieci przedszkoli w naszym mieście miała decyzja prezydenta miasta o uruchomieniu od 1 września 2018 r. dwóch nowych placówek  publicznych – w adaptowanym obiekcie oświatowym przy ul. Krzemienieckiej i w remontowanym dawnym przedszkolu prywatnym przy ul. Plutona. Dzięki temu powstanie 200 nowych miejsc dla dzieci. Tym samym każdy maluch ma praktycznie zagwarantowane miejsce w przedszkolu.

W minionym roku wskaźnik upowszechniania wychowania przedszkolnego wyniósł 97,96 proc. Podczas rekrutacji na nowy rok szkolny 2018/19 tylko 42 dzieci nie trafiło do wybranego przedszkola. Ich rodzicom wskazano wolne miejsca w innych placówkach, których pozostało jeszcze ok. 80. Jest więc w czym wybierać.

W naszym mieście sieć placówek wychowania przedszkolnego tworzą: 17 przedszkoli publicznych, w tym dwa specjalne i jedno z oddziałami integracyjnymi dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oddziały wychowania przedszkolnego w czterech szkołach podstawowych oraz 27 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, w tym cztery punkty przedszkolne.

Przedszkola niepubliczne na funkcjonowanie otrzymują z budżetu miasta dotacje, które ze względu na liczbę działających na terenie miasta placówek z roku na rok wzrastają. W 2013 r. do placówek niepublicznych przekazano ponad 8,2 mln zł, a w roku 2017 – kwotę prawie 12,7 mln. W roku 2018 gmina na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznej placówki przekazuje 623,93 zł, a na dziecko w punkcie przedszkolnym – 332,76 zł.

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Legnicy w 2017 roku kosztowała budżet 36,3 mln zł. Wydatki budżetowe na przedszkolne potrzeby legnickich dzieci wciąż konsekwentnie rosną. W ciągu ostatnich czterech lat zwiększyły się o prawie 6 mln zł. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi ok. 950 zł miesięcznie, z czego dopłata z budżetu miasta to ok. 800 zł.

Legnickie dzieci, uczęszczające do miejskich przedszkoli, od pięciu już lat uczestniczą w dodatkowych zajęciach, za które nie płacą rodzice. Koszty pokrywa miasto. Dotąd, w zależności od bieżących potrzeb, przeprowadzano od 120 do 150 godzin takich zajęć tygodniowo, na co wydawano średnio ok. 225 tys. zł. Prezydent Tadeusz Krakowski w sierpniu podjął decyzję o sfinansowaniu 167 godzin dodatkowych zajęć tygodniowo w nowym roku szkolnym. Ponad 100 godzin będzie przeznaczonych na zajęcia artystyczno-rytmiczne, taneczne i sportowe, a także na zajęcia specjalistyczne typu terapii logopedycznej czy gimnastyki korekcyjnej. W nadchodzącym roku szkolnym dzieci w wieku 3-6 lat będą uczestniczyły również w ponad 67 godzinach nauki języka angielskiego. Wszystkie zajęcia będą organizowane stosownie do potrzeb zgłaszanych przez rodziców. Przypomnieć należy, że w Legnicy od kilku lat rodzice płacą tylko jedną złotówkę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu publicznym ponad obowiązkowy wymiar pięciu godzin.

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 08.08.2018 | Wyświetleń: 247
Powrót na listę aktualności

Zobacz także