Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Konkurs na nowego dyrektora Galerii Sztuki

Konkurs na nowego dyrektora Galerii Sztuki
11.10.2018

Prezydent Tadeusz Krzakowski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy. Kandydaci mogą składać oferty do 16 listopada br.

Oto najważniejsze wymagania niezbędne do przystąpienia do konkursu:

1. udokumentowane wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie związane z działalnością podstawową galerii (w szczególności kierunki artystyczne, historia sztuki, kulturoznawstwo);

2. udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w sektorze kultury, w tym 3-letni na stanowiskach kierowniczych lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury lub na stanowisku menadżera w firmie lub instytucji sektora kultury;

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4. niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym;

5. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

7. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Galerii Sztuki w Legnicy;

8. wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji oraz przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz prawa pracy;

9. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;

10. biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowana znajomość jęz. angielskiego).

Dzisiaj w gazetach, na stronach internetowych Galerii i w BIP UM ukazały się ogłoszenia dotyczące konkursu.

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Galerii Sztuki w Legnicy udziela zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Adam Sikorski, tel.: 76 7212221, asikorski@Legnica.eu. Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Galerii Sztuki w Legnicy po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Galerii (tel. 76 8620910); galeria@galeria.legnica.pl).

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 11.10.2018 | Wyświetleń: 293
Powrót na listę aktualności

Zobacz także