Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Konsultacje dotyczące zagospodarowania terenów dawnej wsi Przybków w Legnicy

Konsultacje dotyczące zagospodarowania terenów dawnej wsi Przybków w Legnicy
09.07.2024

Rozpoczęły się konsultacje na temat nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dawnej wsi Przybków, obejmujących rejony ulic Zielnej, Kosiarzy i Warzywnej w Legnicy. Mieszkańcy mogą zapoznać się z obszarem objętym uchwałą pod tym linkiem: Uchwała LXVI/725/24

Wnioski dotyczące planu można składać do Prezydenta Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, do 2 sierpnia 2024 r. Dostępne są następujące formy składania wniosków:

  • Osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica.
  • Elektronicznie przez platformę ePUAP lub na adres e-mail: bok@legnica.eu.

Wnioski należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. Formularze są dostępne w Urzędzie Miasta Legnicy oraz online na stronie: Formularze planowania przestrzennego

Każdy wniosek powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy.
  • Przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
  • Adres e-mail (jeśli jest dostępny) oraz ewentualnie numer telefonu.
  • Informację, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Wnioski dotyczące oceny oddziaływania na środowisko można składać pisemnie, ustnie do protokołu lub elektronicznie bez konieczności używania podpisu kwalifikowanego, również do 2 sierpnia 2024 r.

Opublikował: Piotr Seifert | Dodano: 09.07.2024 | Wyświetleń: 212
Powrót na listę aktualności

Zobacz także