Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnica nie boi się kumulacji roczników. Mamy miejsca dla wszystkich uczniów

Legnica nie boi się kumulacji roczników. Mamy miejsca dla wszystkich uczniów
13.03.2019

We wrześniu do legnickich szkół średnich trafi ok. 2.640 absolwentów klas gimnazjalnych i ośmioletnich szkół podstawowych. To ponad dwa razy więcej, niż ich było w roku 2018. Nastąpi kumulacja dwóch roczników uczniów, ale nie zabraknie dla nich miejsc, klas i nie przewiduje się nauki na dwie zmiany.

 - Jest wiele miast, które skutków zafundowanej przez rządową reformę oświaty kumulacji bardzo się obawiają. My jesteśmy spokojni – mówi Halina Gawin Majewska, dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu Urzędu Miasta. - Jesteśmy przygotowani. To wynik naszej wielomiesięcznej współpracy i ustaleń z dyrektorami szkół. Mamy odpowiednio rozbudowaną i nowoczesną bazę oświatową, jej zaplecze dydaktyczne i kadrowe. Przypomnę też, że w roku 2002/2003 w naszych szkołach ponadgimnazjalnych kształciliśmy aż 3 tysiące uczniów w klasach pierwszych.

Absolwenci gimnazjów (ok. 1350) i szkół podstawowych (ok. 1290) od 1 września uczyć się będą w 88 oddziałach. Do tej pory było ich o połowę mniej. Klasy będą zorganizowane w ogólnodostępnych czterech liceach ogólnokształcących (I, II, V i VII), w sześciu technikach (nr 1, 2, 3, 4, 5 i Technikum Samochodowym) oraz w pięciu branżowych szkołach I stopnia. Oczywiście, w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą tworzone odrębne oddziały dla absolwentów tych szkół z uwagi na różne podstawy programowe.

Elektroniczna rekrutacja do szkół średnich rozpocznie się 13 maja i potrwa do 25 czerwca br. Listy przyjętych uczniów szkoły ogłoszą 25 lipca. W ratuszu szacuje się, że ok. 40 proc. absolwentów rozpocznie naukę w liceach ogólnokształcących, zaś około 60 proc. zdecyduje się na zawodowe technika i branżowe szkoły I stopnia. Priorytetem jest bowiem specjalistyczne kształcenie zawodowe, związane z potrzebami rynku pracy.

- Mamy doskonale przygotowaną bazę dydaktyczną szkolnictwa zawodowego ze 138 pracowniami specjalistycznymi w 153 klasach szkolnych. Także 43 zmodernizowane w ramach projektów unijnych pracownie do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych. Wcześniej powstały 43 pracownie do kształcenia zawodowego. Wszystkie szkoły posiadają sale gimnastyczne i kompleksy sportowe. To efekt skutecznej i dalekowzrocznej polityki oświatowej prezydenta Tadeusza Krzakowskiego – dodaje dyrektor Halina Gawin-Majewska.

Po zatwierdzeniu w kwietniu arkuszy organizacyjnych zapewne okaże się, że potrzebne będzie zatrudnienie dodatkowych nauczycieli bądź przesunięcia ich pomiędzy szkołami. Kadry pedagogicznej również nam nie zabraknie.

Jak do tej pory w Legnicy wdrażanie rozwiązań rządowej reformy szkół odbywa się z korzyścią dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W styczniu, po wcześniejszej kontroli, NIK pozytywnie, bez uwag i zaleceń, oceniła legnicką realizację założeń zmian systemu oświaty.

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 13.03.2019 | Wyświetleń: 668
Powrót na listę aktualności

Zobacz także