Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnica przetarła szlaki. Mamy pierwszą w kraju strategię elektromobilności

Legnica przetarła szlaki. Mamy pierwszą w kraju strategię elektromobilności
02.12.2019

Rada Miejska Legnicy na sesji 25 listopada jednogłośnie uchwaliła „Strategię rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy”. To pierwszy w Polsce taki dokument strategiczny.

Opracowany został z udziałem mieszkańców miasta, a odpowiadać będzie na wyzwania rozwijającego się rynku elektromobilności i paliw alternatywnych oraz określać realizację celów polityki klimatycznej. To narzędzie służące popularyzacji nisko i bezemisyjnego transportu publicznego i prywatnego oraz stymulowaniu popytu na ekologiczne formy przemieszczania się. Jest także realną szansą na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z przeznaczeniem na niezbędne inwestycje i przedsięwzięcia publiczne w tym zakresie.

Strategia określa kierunki oczekiwanych zmian w rozwoju elektormobilności w Legnicy. Zdefiniowano je w sześciu, uzupełniających się wzajemnie celach strategicznych:

  • I – „Elektromobilny samorząd”,
  • II – „Rozwój zero i niskoemisyjnej komunikacji miejskiej”,
  • III - „E-ulgi podatkowe”,
  • IV - „Świadomy mieszkaniec”,
  • V – „Ekologiczny transport indywidualny”,
  • VI – „Inteligentne miasto”

Strategia przewiduje zwiększanie udziału pojazdów nisko i zeroemisyjnych (elektrycznych) we flocie pojazdów wykorzystywanych do zadań publicznych, w tym zbiorowego transportu publicznego. Zakłada rozwój i unowocześnienie infrastruktury komunikacji miejskiej, utworzenie węzła przesiadkowego oraz poprawę efektywności układu transportowego w mieście.

Promuje rozwój ekologicznego transportu indywidualnego, w tym alternatywnych form przemieszczania się. Zachęca do użytkowania samochodów elektrycznych i hybrydowych, proponując preferencje dla ich użytkowników oraz wsparcie dla tworzenia sieci punktów ładowania. Przewiduje kontynuację Legnickiego Roweru Miejskiego, wzmacniając jego rozwój poprzez włączanie do systemu pojazdów elektrycznych oraz rozbudowę sieci dróg rowerowych.

Strategia proponuje również szereg inteligentnych rozwiązań miejskich w sferze wynajmu samochodów na minuty (car-sharingu), monitorowania transportu, systemów parkingowych, integracji taryfowo-biletowej oraz wdrażania aplikacji użytkowych na urządzenia mobilne. Przewiduje realizację działań edukacyjnych i popularyzatorskich.

Wyznaczone w dokumencie cele zawierają długookresową i szeroką wizję rozwoju elektromobilności w Legnicy. Każdy z elementów wizji powstał na podstawie szczegółowej diagnozy stanu obecnego oraz oczekiwań mieszkańców, wyrażonych w przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Realizacja założonych celów powinna przynieść wymierne korzyści społeczne, do których zaliczyć należy:

- znaczące ograniczenie niskiej emisji i hałasu ze źródeł transportowych,

- popularyzację zbiorowej komunikacji miejskiej,

- wzrost liczby podróży rowerami,

- ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta,

- wzrost popytu na bezemisyjne pojazdy elektryczne,

- wzrost świadomości mieszkańców Legnicy w zakresie ekologii.

Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane kwotą 42.435 zł z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

Opublikował: Barbara Sielicka | Dodano: 02.12.2019 | Wyświetleń: 675
Powrót na listę aktualności

Zobacz także