Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnickie szkoły promują miasto bez elektrośmieci

Legnickie szkoły promują miasto bez elektrośmieci
07.12.2011

 

W grudniu ruszył Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci", skierowany do publicznych szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie wybranych miast. Do programu przystąpiły wszystkie (oprócz SP13 przy Pogotowiu Opiekuńczym) publiczne szkoły podstawowe funkcjonujące w Legnicy. Odbiorcami programu są uczniowie klas III szkół podstawowych.

W ramach Programu  szkoły otrzymają bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych. Pakiet ten obejmował będzie m.in. scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczyciela, broszurę edukacyjną, plansze edukacyjne do sali lekcyjnej, płytę dvd z materiałami edukacyjnymi, a także niespodziankę.

Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowi ZSEE i wskazanie sposobów minimalizowania tych zagrożeń oraz motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska.

Organizatorem programu jest ElektroEko - największa Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Polsce, która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Spółka działa według zasady not-for-profit. Oznacza to, że celem akcjonariuszy - założycieli spółki - nie było tworzenie organizacji przynoszącej zyski, lecz zorganizowanie podmiotu, który zapewni sprawne i prawidłowe wykonywanie ustawowych obowiązków przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów prowadzonej działalności. Wszystkie środki wygenerowane przez spółkę inwestowane są w tworzenie i rozbudowę systemu zbierania, odbierania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz w edukację ekologiczną.

ElektroEko utworzyło także „fundusz oświatowy" na zakup pomocy naukowych dla szkół. Z funduszu korzystać będą mogły te miasta, których szkoły będą aktywnie realizowały działania edukacyjne i na terenie gminy prowadzone będą wspólne punkty zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE).

Jednym z kluczowych elementów Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci" jest konkurs dla szkół - Dzień Otwarty z ZSEE, podczas którego uczniowie będą mieli okazję przekazać świeżo zdobytą wiedzę swoim kolegom, rodzicom, a także innym członkom lokalnej społeczności. Najciekawiej zorganizowane Dni Otwarte będziemy wyróżniać atrakcyjnymi nagrodami dla szkół i uczniów. Nagrodą główną będą m.in. tablice multimedialne oraz pakiety wartościowych pomocy naukowych.

Informacje o projekcie można śledzić na  stronie internetowej: www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

 

Opublikował: mbanaszkiewicz_l | Dodano: 07.12.2011 | Wyświetleń: 100
Powrót na listę aktualności

Zobacz także