Legnickie wodociągi wciąż inwestują

Legnickie wodociągi wciąż inwestują
23.08.2016

Wczoraj (22 sierpnia) prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Mróz podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica - etap II, o wartości blisko 33 mln zł.

Projekt obejmuje dziewięć zadań. Planowany koszt jego realizacji wynosi 33 mln zł, a kwota dofinansowania to prawie 17 mln zł. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany zostanie szereg inwestycji, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków w części mechanicznej, budowa sieci wodociągowych od ul. Szczytnickiej do Pątnowskiej, w ul. Poznańskiej, na terenie byłej jednostki wojskowej przy alei Rzeczypospolitej, gdzie wybudowana zostanie również sieć kanalizacji sanitarnej. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa w ul. Krętej, a także przy Zbiorczej Drodze Południowej. Poddana naprawie zostanie część sieci kanalizacyjnej na Zakaczawiu, Tarninowie i Starym Mieście. Sfinansowane zostanie przeprowadzone już podłączenie ul. Chojnowskiej do nowego kanału sanitarnego. Ponadto rozbudowany będzie system monitoringu sieci wodociągowej.

Wszystkie zadania mają zostać zrealizowane do końca 2021 roku. Dzięki nowym inwestycjom miasto będzie skanalizowane niemal w 100 procentach, a kolejne tereny w Legnicy uzyskają dostęp do sieci wodociągowej. Z kolei monitoring sieci wodociągowej pozwoli m.in. na wcześniejsze wykrycie miejsca awarii, co będzie skutkowało szybkim i precyzyjnym jej usunięciem. Podczas modernizacji oczyszczalni ścieków zostaną przebudowane istniejące obiekty budowlane, stare, zużyte urządzenia technologiczne wymienione będą na nowe, o wyższej sprawności i mniejszej energochłonności. Jednocześnie zmniejszą się uciążliwości zapachowe obiektów oczyszczalni w wyniku hermetyzacji osadnika.

Przypomnijmy, że w 2015 roku LPWiK zakończyło projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica”, który kosztował blisko 60 mln zł, z czego 22 miliony pochodziło ze środków unijnych. Dodajmy, że pomimo tak potężnych inwestycji, ceny za wodę i odbiór ścieków w Legnicy kształtują się na średnim krajowym poziomie.

Opublikował: bkostus_l | Dodano: 23.08.2016 | Wyświetleń: 169
Powrót na listę aktualności

Zobacz także