Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Miasto pomaga przedsiębiorcom w opłatach czynszowych

Miasto pomaga przedsiębiorcom w opłatach czynszowych
21.05.2020

Do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy wpłynęły 103 wnioski użytkowników lokali i nieruchomości użytkowych o pomoc w opłatach czynszowych.

Jak informuje ZGM do 45 wnioskodawców przesłano informację o możliwości uzyskania ulgi na mocy zarządzenia prezydenta. Do pism załączono wymagane druki wniosków i oświadczeń do wypełnienia i odesłania w terminie do 30.06.2020r, do ZGM.

Poinformowano także wnioskodawców o szczególnych formach pomocy przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych, wywołanych przez COVID-19. Jest to umorzenie, rozłożenie na raty, bądź odroczenie terminu płatności należności wraz z odsetkami z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Legnicy za okres od 1.04.2020 r. do 31.05.2020 r.

Wszystkie wnioski rozpatrywane są sukcesywnie i indywidualnie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 235/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu oddania w najem lokali użytkowych i dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność gminy Legnicy, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zgodnie z zarządzeniem przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, należności mogą być umorzone w wysokości:

1) 50 proc. – jeżeli przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły od 30 proc. do 50 proc. włącznie,

2) 80 proc. – jeżeli przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o więcej niż 50 proc.

Przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o nie więcej niż 30 proc. należności, mogą być rozłożone na raty lub odroczone do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ulgi, o których mowa wyżej, nie dotyczą opłat związanych z lokalem za dostawę energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, odbioru ścieków i odbioru odpadów.

W tych sprawach odpowiedzi i wyjaśnień udzielają pracownicy ZGM Legnica, z którymi można się kontaktować telefonicznie pod numerami: 076 73 38 257-259, mailowo: mmiedzinska@zgm.legnica.pl lub w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 5/7.

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 21.05.2020 | Wyświetleń: 520
Powrót na listę aktualności

Zobacz także