Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Moja woda. Zdobądź pięć tysięcy dofinansowania

Moja woda. Zdobądź pięć tysięcy dofinansowania
08.07.2020

Od początku lipca można już składać wnioski o przystąpienie do programu „Moja Woda”, z którego będzie można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.

To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków dla zadań realizowanych w roku bieżącym, które wpisują się w program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Można je składać od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r.

I Beneficjentami programu są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

II Intensywność dofinansowania - dotacja do 80 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

III Składanie wniosków: w ramach naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku. Nabór wniosków jest ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

IV W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.fos.wroc.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej wersji wniosku.

2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie Menu->Oferty Funduszu- > zakładka "Programy konkursy". Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.

4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do Biura i oddziałów Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

  • 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24
  • 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8
  • 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16
  • 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32

w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 


Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 08.07.2020 | Wyświetleń: 931
Powrót na listę aktualności

Zobacz także