Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Obwodnica południowo wschodnia zostanie dokończona

Obwodnica południowo wschodnia zostanie dokończona
16.04.2018
Obwodnica południowo wschodnia zostanie dokończona

Wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w III kwartale bieżącego roku planuje ogłosić przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie brakującego fragmentu Obwodnicy Południowo-Wschodniej Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Będzie to odcinek drogi o długości ok. 3,6 km, w tym odcinek pozamiejski o długości ok. 2,8 km, a pozostały fragment będzie przebiegał w granicach administracyjnych Legnicy.

Taką deklarację złożył dziś (16 kwietnia) wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wraz z dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA Lidią Markowską na spotkaniu z prezydentem Tadeuszem Krzakowskim. Obecni też byli wójt Legnickiego Pola Henryk Babuśka, poseł Ewa Szymańska i przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Szetelnicki.

Brakujący odcinek obwodnicy połączy ulicę Gniewomierską z ulicą Sikorskiego. Budowa tego ostatniego odcinka o dł. 3,6 km pozwoli na powstanie spójnego układu komunikacyjnego autostrady A4, drogi ekspresowej S3 oraz drogi krajowej 94.

Docelowo, nowa obwodnica Legnicy w ciągu DK 94, będzie miała długość ok. 15 km i rozpoczynać się będzie na obecnie budowanym węźle S3 Legnica Zachód. Następnie przebiegać będzie istniejącą obwodnicą zachodnią Legnicy, ulicą Jaworzyńską, kolejno ul. Gniewomierską i Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Wrocławską.

Nowa obwodnica pozwoli m.in. na wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta Legnica i stworzy spójny układ komunikacyjny autostrady A4, drogi ekspresowej S3 oraz drogi krajowej 94. Efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Legnicy i dostępności do obszarów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przewidywany czas realizacji inwestycji to około czterech lat. W tym czasie przyszły wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska wszelkie decyzje administracyjne oraz zrealizuje roboty budowlane.

Brakujący fragment obwodnicy Legnicy będzie zrealizowany w parametrach drogi klasy GP z nośnością 115 kN/oś. Będzie to droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.

Szacunkowa wartość budowy 3,6 km obwodnicy, to ok. 110 mln zł, w tym odcinek pozamiejski sfinansuje GDDKiA. Natomiast koszt inwestycji zostanie rozliczony pomiędzy  stronami na warunkach zawartych w porozumieniu.

W październiku 2017 r. GDDKiA podpisała z prezydentem Legnicy Porozumienie Intencyjne w sprawie wspólnej realizacji budowy 3,6 km obwodnicy.

            To bardzo dobra wiadomość dla Legnicy i sąsiednich gmin. Prezydent Tadeusz Krzakowski zabiegał o kontynuację budowy obwodnicy południowo-wschodniej przez 15 lat. Teraz szansa jest już realna.

 

Galeria zdjęć

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 16.04.2018 | Wyświetleń: 1185
Powrót na listę aktualności

Zobacz także