Ogólnopolska debata o gospodarce odpadami komunalnymi

Ogólnopolska debata o gospodarce odpadami komunalnymi
16.11.2017

Blisko 200 uczestników bierze udział w Ogólnopolskiej Konferencji Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2017. III Ponadregionalna wymiana doświadczeń, która odbywa się Hotelu Qubus w Legnicy.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele: samorządów z regionu legnickiego, instytucji naukowo–badawczych i wdrożeniowych, gmin, związków międzygminnych, organizacji ekologicznych, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a także firm produkujących lub dostarczających pojemniki na odpady komunalne oraz mieszkańcy. Wśród gości są branżowi specjaliści: prof. dr hab. Marek Górski, dr inż. Alicja Gruszecka, Hanna Marlière, Piotr Barczak, Katarzyna Wągrowska oraz Mateusz Karciarz.

smieci

W panelu otwierającym obrady wzięli udział prezydent Legnicy, wiceprezydent Głogowa, burmistrz Polkowic, wójtowie Kunic oraz Miłkowic. Samorządowcy zgodnie stwierdzili, że przed gminami i miastami stoją w sferze gospodarki odpadami wciąż poważne wyzwania. Zaliczyli do nich konieczne inwestycje, tworzenie nowych PSZOKÓW (punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) i rosnące koszty. Podkreślili, że w wielu aspektach gospodarki odpadami, mimo że jej wdrażanie trwa krócej, niż na zachodzie, osiągamy efekty lepsze, niż w niektórych krajach Europy zachodniej.

Prezydent Tadeusz Krzakowski powiedział, że usprawnianie segregacji śmieci należy zacząć już od gospodarstw domowych i edukowania młodego pokolenia. Za najważniejsze wyzwania przyszłości uznał m.in.: utrzymanie opłat na przystępnym dla mieszkańców poziomie, uszczelnienie systemu, poprzez kontrolę rzetelności składanych deklaracji tak, aby wszyscy mieszkańcy byli nim objęci, promocję zatrudnienia pracowników w RIPOKACH( regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych), gdyż odczuwany jest brak rąk do pracy oraz budowę kolejnego PSZOKU pomiędzy wielkimi osiedlami mieszkaniowymi w Legnicy.

Tadeusz Krzakowski dodał, że w mieście pojawi się pilotażowo kilka nowoczesnych urządzeń – Miejskich Punktów Elektroodpadów, w których mieszkańcy będą mogli umieszczać zużyte baterie, żarówki, płyty CD, telefony, ładowarki i tonery.

smieci

 Ideą tego krajowego spotkania jest ponadregionalna wymiana czteroletnich już doświadczeń w zakresie: prawnych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym regulacji prawnych postępowania z bioodpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym – circular economy, gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle wyników kontroli NIK.

Opublikował: zmulek_l | Dodano: 16.11.2017 | Wyświetleń: 139
Powrót na listę aktualności

Zobacz także