Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Porzucone wraki znikają z legnickich ulic

Porzucone wraki znikają z legnickich ulic
10.07.2024
Porzucone wraki znikają z legnickich ulic

Od początku roku w Legnicy odholowano 22 auta. Tylko od połowy czerwca wpłynęło kolejnych pod 70 wniosków o odholowanie samochodów. Nie każdy pojazd można odholować, a procedura wymaga przestrzegania określonych przepisów. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 czerwca 2011 r., pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, mogą zostać usunięte na wniosek organu gminy lub uprawnionego zarządcy drogi.

Straż Miejska w Legnicy regularnie podejmuje działania mające na celu usunięcie takich wraków. Tylko wczoraj na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) usunięto kolejne pojazdy, co zwolniło miejsca parkingowe w rejonie ulic Szaniawskiego, Okulickiego, Staffa oraz Łukasińskiego. Pojazdy te uznawane są za porzucone, jeśli nie zostaną odebrane przez właściciela w ciągu 6 miesięcy od daty odholowania, przechodząc wówczas na własność gminy z mocy ustawy.

Każde zgłoszenie dotyczące wraków jest przekazywane odpowiednim zarządcom drogi, a informacje o pojazdach zlokalizowanych poza drogami publicznymi trafiają do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy. Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy ma prawo usunąć pojazd z drogi na koszt właściciela w przypadku, gdy pojazd jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na brak użytkowania. O działaniach tych regularnie informuje Straż Miejska, przypominając jednocześnie o konieczności uzyskania decyzji o potrzebie usunięcia pojazdu przez organ gminy lub uprawnionego zarządcę drogi.


Zgłoszenia o wrakach można przekazywać telefonicznie lub drogą elektroniczną:
ZDM Legnica – 76/756 46 00 email: zdm@zdm.legnica.eu
Policja – 112
Straż Miejska – 986 lub 76/7233185 email: sekretariat@sm.legnica.eu

Opublikował: Piotr Seifert | Dodano: 10.07.2024 | Wyświetleń: 242
Powrót na listę aktualności

Zobacz także