Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Prawo zamówień publicznych. PWSZ zaprasza na nowe studia podyplomowe

Prawo zamówień publicznych. PWSZ zaprasza na nowe studia podyplomowe
31.03.2021

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, we współpracy z Kancelarią Prawną Pieróg & Partnerzy z Warszawy, uruchamia w tym roku akademickim nowe studia podyplomowe „Prawo zamówień publicznych”.

- Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi zamówień publicznych, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz źródłami prawa unijnego w obszarze zamówień publicznych – mówi Mirosław Szczypiorski, rzecznik PWSZ.

Ponadto słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności związane z przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udziałem w postępowaniu i korzystaniem ze środków ochrony prawnej. Studia przygotowują do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne.

Atutem studiów jest prowadzenie zajęć przez prawników - ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych, związanych z jedną z najznamienitszych kancelarii prawnych w Polsce. Studia skierowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie prawa zamówień publicznych, biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, m.in.: pracowników administracji rządowej i samorządowej, organów administracji publicznej oraz innych instytucji obowiązanych do stosowania zamówień publicznych.

Studia trwają dwa semestry - 162 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej, podczas sobotnio-niedzielnych spotkań online (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa razy w miesiącu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, ul. Sejmowa 5A lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe” w terminie do 16 kwietnia 2021 r.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc).

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 31.03.2021 | Wyświetleń: 284
Powrót na listę aktualności

Zobacz także