Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program Rozwój Lokalny. Wydłużony termin naboru wniosków

Program Rozwój Lokalny. Wydłużony termin naboru wniosków
09.04.2020

       

Nasze miasto uczestniczy w zorganizowanym przez m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej programie „Rozwój Lokalny”. Jesteśmy w gronie 54 miast, które mogą otrzymać znaczące wsparcie finansowe.

W związku z zagrożeniem epidemicznym operator tego programu podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 października 2020 roku. Nie wykluczono możliwości podjęcia dalszych kroków, zapewniających miastom warunków niezbędnych do rzetelnego przygotowania wniosków aplikacyjnych.

Przypomnijmy. W styczniu br. legnicki wniosek został wysoko oceniony i wybrano go spośród 213 projektów do II etapu programu Rozwój Lokalny. Obecnie konkuruje w grupie 54 polskich miast. Do finału ostatecznie trafi ok. 15 miast. Legnica stara się o środki finansowe m.in. na podniesienie standardów życia mieszkańców, ochronę jakości powietrza, rewitalizację obszarów zielonych i inteligentne zarządzanie miastem.

Program projektów rozwojowych jest finansowany kwotą 102 mln euro ze środków Funduszy norweskich i funduszy EOG (specjalna pula środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim na lata 2014–2021). Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85 proc. z tych funduszy, a 15 proc. stanowi wkład z budżetu państwa.

W II etapie programu wybrane miasta, w tym Legnica, przygotowują kompletne propozycje projektów (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego), które powalczą o granty, przy kompleksowym wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz ekspertów Związku Miast Polskich.

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 09.04.2020 | Wyświetleń: 250
Powrót na listę aktualności

Zobacz także