Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sesja RM. Nowoczesne oświetlenie, edukacja, budownictwo i gastronomia

Sesja RM. Nowoczesne oświetlenie, edukacja, budownictwo i gastronomia
25.05.2020
Sesja RM. Nowoczesne oświetlenie, edukacja, budownictwo i gastronomia

Legnica, Głogów i Polkowice razem postarają się o unijne pieniądze na wymianę oświetlenia ulicznego. Rada Miejska Legnicy dzisiaj (25 maja) jednogłośnie podjęła uchwałę intencyjną o zawiązaniu współpracy i partnerstwa w tym celu.

Obecnie zespoły merytoryczne trzech samorządów pracować będą nad szczegółami porozumienia i dokumentacją aplikacyjną, którą złożą w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. To jedna z ostatnich szans na pozyskanie unijnego dofinansowania na poziomie 75 proc. wartości wydatków projektu, dlatego bardzo ważne jest, aby wystąpić z przedsięwzięciem, które będzie miało szansę na otrzymanie wysokiej punktacji na etapie oceny.

Największy wpływ na tę punktację będzie miał efekt ekologiczny w postaci ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz emisji CO2. Łącząc siły, Legnica, Polkowice i Głogów będą w stanie uzyskać znacznie więcej korzyści środowiskowych, aniżeli działając samodzielnie. Liderem przedsięwzięcia będzie Gmina Miejska Głogów. Zakres rzeczowy, jaki miasto Legnica planuje wnieść do projektu, dotyczy wykonania energooszczędnego oświetlania na osiedlu Sienkiewicza o wartości około 3 mln zł.

Obecnie konieczne jest opracowanie audytu energetycznego zadania i ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego i finansowego. Wspólny projekt trzech głównych ośrodków miejskich Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, to także kolejna inicjatywa w pogłębianiu współpracy samorządowej na tym terenie, która zaowocuje w przyszłym okresie budżetowania UE na lata 2021-2027, kiedy to integracja terytorialna będzie jednym z kluczowych warunków przyznawania środków pomocowych.

Radni przyjęli również uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy naszym miastem a Powiatem Legnickim w sprawie powierzenia miastu Legnicy przez Powiat Legnicki zadania dotyczące prowadzenia i finansowania edukacji uczniów, objętych kształceniem specjalnym, a zamieszkałych na terenie powiatu ziemskiego.

W Legnicy działa Zespół Placówek Specjalnych, który zapewnia opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym oraz prowadzi kształcenie specjalne w szkole podstawowej, branżowej I stopnia i szkole przysposabiającej do pracy. Zespół posiada też Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. W każdym roku ościenne gminy i powiaty wnioskują do prezydenta Legnicy o wydanie zezwolenia na kształcenie w legnickich placówkach specjalnych.

W bieżącym roku szkolnym podopiecznymi Zespołu jest 66 uczniów spoza Legnicy, w tym – 55 z powiatu Legnickiego. Koszty kształcenia w tych szkołach są wysokie. Przyjęte porozumienie będzie podpisane i uwzględniające dotowanie nauki uczniów spoza naszego miasta przez sąsiednie samorządy.

Kolejny już raz, grupa radnych uniemożliwiła inwestycje mieszkaniowe, które mogły powstać na terenie położonym w sąsiedztwie ul. Wiktorii Wiedeńskiej, Tadeusza Gumińskiego i ul. Radarowej. Stało się tak, pomimo, że inwestor postanowił obniżyć budynek o jedną kondygnację. Na tym terenie mogło powstać ok. 50 mieszkań dla legnickich rodzin.

Kontrowersje spowodowała również uchwała obniżająca opłaty za zajęcie pasa drogowego, przeznaczonego pod plenerowe ogródki letnie i zimowe z punktami gastronomicznymi, zwłaszcza w centrum miasta. Opozycyjni radni przegłosowali obniżenie stawek za jeden metr, wynoszący obecnie 40 groszy na jeden dzień, do zaledwie jednego grosza. Ulga ta ma działać aż do końca 2020 roku. Zabieg ten może obniżyć dotychczasowe wpływy do gminnej kasy o 70 tys. zł.

 

 

Galeria zdjęć

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 25.05.2020 | Wyświetleń: 290
Powrót na listę aktualności

Zobacz także