Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawdź czy znajdujesz się w spisie wyborców i jakie masz uprawnienia

Sprawdź czy znajdujesz się w spisie wyborców i jakie masz uprawnienia
18.09.2019

Od 23 września do 4 października każdy uprawniony do głosowania może sprawdzić, czy znajduje się w spisie wyborców w swojej miejscowości. Jeśli nie jest w nim ujęty, może się do spisu dopisać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy (ul. Chojnowska 2, pok. nr 6) w terminie do 8 października.

Jak głosować poza miejscem zameldowania?

Chcesz wziąć udział w wyborach do sejmu i senatu, ale w dniu wyborów będziesz przebywać poza miejscem zameldowania? Istnieje kilka sposobów na wzięcie udziału w wyborach 13 października. Żeby zagłosować poza miejscem zameldowania, możesz:

1. Wpisać się do stałego rejestru wyborców w miejscu zamieszkania. Pamiętaj, że możesz znajdować się tylko w jednym, stałym rejestrze wyborców. Dokumenty o wpisanie można złożyć osobiście lub wypełnić on-line poprzez profil zaufany. Odpowiedni wniosek można złożyć w każdej chwili, przy czym organ ma 5 dni na wydanie decyzji o wpisaniu do stałego rejestru wyborców.

2. Drugi sposób to dopisanie się do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego (jednorazowo na wybory do sejmu i senatu 2019). Możesz dokonać tego, wypełniając dokumenty w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca pobytu czasowego lub on-line. Przez internet formalności można dopełnić za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu. W przypadku dopisania do spisu wyborców, ostateczny termin dopełnienia formalności mija 8 października.

3. Trzecia opcja na głosowanie poza miejscem zameldowania to uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Taki dokument każdy może uzyskać w urzędzie gminy w miejscu zameldowania (wydział spraw obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy, ul. Chojnowska 2, pok. nr 6). Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać do 11 października. Warto pamiętać, że w razie zgubienia lub zniszczenia zaświadczenia urząd nie wystawi duplikatu.

Jakie są uprawnienia wyborców niepełnosprawnych?

1. Osoby niepełnosprawne mogą oddać głos korespondencyjnie. Wniosek o głosowanie korespondencyjne należy złożyć komisarzowi wyborczemu w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy (pl. Słowiański 1, pok. 403) najpóźniej 30 września.

2. Osoby starsze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat oraz niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym bądź znacznym mogą oddać głos przez pełnomocnika. Odpowiednie dokumenty należy złożyć w wydziale spraw obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy (ul. Chojnowska 2, pok. nr 7) najpóźniej 4 października, w godzinach pracy urzędu. Termin oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa 11 października.

 

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 18.09.2019 | Wyświetleń: 1767
Powrót na listę aktualności

Zobacz także