Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Urząd Miasta tymczasowo pracuje w trybie wewnętrznym

Urząd Miasta tymczasowo pracuje w trybie wewnętrznym
13.03.2020

Na podstawie Zarządzenia prezydenta Legnicy nr 30/UM/2020 z dnia 13 marca br. Urząd Miasta Legnicy pracuje w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięty dla klientów od 13 marca do odwołania. Decyzja została podjęta z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju.

Urzędnicy pracują. Będziemy pomagali Państwu załatwić sprawy przez telefon lub internet. Do Państwa dyspozycji jest numer telefonu Biura Obsługi Klienta 76 72 12 352. Prosimy o sprawdzenie czy istnieje możliwość załatwienia Państwa sprawy zdalnie - on-line.

Wydział Spraw Obywatelskich prosi o kontaktowanie się w ważnych sprawach tylko w formie telefonicznej lub elektronicznej pod numerami:

1/ sprawy meldunkowe : 76 72 12 156, 76 72 12 276, 76 72 12 277, 76 72 12 274

2/ dowody osobiste: 76 72 12 272, 76 72 12 273, 76 72 12 270, 76 72 12 160, 6 72 12 274

3/ prawa jazdy: 76 72 12 157, 76 72 12 278

3/ transport i stacje diagnostyczne: 76 72 12 282

4/ ośrodki szkolenia kierowców: 76 72 12 284

5/ rejestracja pojazdów: 76 721 22 80, 76 721 22 85, 76 721 22 88, 76 721 22 89,

6/ w sprawach odbioru dowodów rejestracyjnych informacji udziela się pod numerem telefonu: 76 721 21 59.

W sprawach pilnych, dotyczących rejestracji i wyrejestrowania pojazdów, zawiadomienia o ich zbyciu lub nabyciu istnieje możliwość złożenia wniosku/zgłoszenia drogą elektroniczną (przez platformę e-PUAP) lub za pośrednictwem poczty oraz skrzynki umieszczonej w budynku Urzędu Miasta.

Wszelkie formularze zamieszczone są na stronie https://bazawiedzy.legnica.eu/baza-wiedzy/home.

Bieg terminów na załatwienie spraw związanych z karami finansowymi wprowadzonymi od 01.01.2020 r. w tym czasie zostanie wstrzymany.

Jak pracuje Urząd Stanu Cywilnego?

Obsługuje bezpośrednio zainteresowanych wyłącznie w  sprawach rejestracji urodzenia dziecka oraz rejestracji zgonu.

Zgłoszenia urodzenia dziecka sugerujemy dokonać w terminie zaproponowanym na zaproszeniu otrzymanym w szpitalu. W przypadku braku takiej możliwości oraz przy zgłaszaniu zgonu zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu wyznaczenia daty i godziny rejestracji.

- rejestracja urodzenia: 76 72 33 376, wew. 1

- rejestracja zgonu: 76 72 33 374, wew. 3

Zawieranie małżeństw odbędzie się w ustalonych terminach. W ceremonii ślubnej uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zawierające małżeństwo, świadkowie oraz rodzice pary młodej. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr 76 72 33 375, wew. 2 lub 5 oraz 603 312 173.

W celu ustalenia terminu zawarcia małżeństwa, uzyskania zaświadczenia do ślubu wyznaniowego oraz zaświadczenia o stanie cywilnym prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 76 72 12 166, wew. 2 lub 603 312 173. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail: usc@legnica.eu.

Ważne telefony:

- odpisy aktów urodzeń, małżeństw, zgonów – 76 72 12 154, wew. 4

- wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego – 76 72 33 376, wew. 1

- rozwody, powrót do nazwiska po rozwodzie, zaświadczenia do ślubu za granicą - 76 72 12 166, wew. 2 lub 603 312 173

- uznanie ojcostwa – 76 72 33 376, wew. 1

- kierownik USC – 76 72 33 375, wew. 5

Podania można składać jak dotychczas drogą pocztową oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP. W Urzędzie Miasta i innych urzędowych budynkach ustawione są skrzynki podawcze, w nich złożymy korespondencję, którą zajmą się urzędnicy.

W tej sytuacji zachęcamy mieszkańców, którzy mają do załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta albo w innych miejskich instytucjach, aby załatwiali je przez internet lub telefonicznie.

Do Państwa dyspozycji jest numer telefonu Biura Obsługi Klienta 76 72 12 352. Prosimy o sprawdzenie, czy istnieje możliwość załatwienia Państwa sprawy zdalnie - on-line.

Kontakty telefoniczne i mailowe do wszystkich wydziałów urzędu znajdują się na internetowej stronie Urzędu Miasta pod następującym linkiem: http://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/dane-teleadresowe/20360,Dane-teleadresowe.html

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: kancelaria@legnica.eu.

Wnioski i zapytania można także przesyłać pocztą. Jeżeli będą obarczone brakami formalnymi, Urząd Miasta wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając termin wizyty. W innych sprawach kierowanych do magistratu można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej e-puap: pz.gov.pl.

Jeżeli urzędowe formalności wymagają opłaty, podajemy Państwu również numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat:

Bank PeKaO S.A. I O/Legnica 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040

 

 

 

 


Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 13.03.2020 | Wyświetleń: 1672
Powrót na listę aktualności

Zobacz także