Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej. Poznaj porządek obrad

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej. Poznaj porządek obrad
25.11.2021

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 29 listopada (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta.

Bezpośrednie transmisje z obrad oraz ich zapisy archiwalne dostępne są na internetowej stronie miasta: www.legnica.eu/dla mieszkańca/ transmisje z sesji Rady Miejskiej/ BIP - Transmisja na żywo lub Transmisje archiwalne.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/21, w tym o wynikach egzaminów – (druk - XXXVII/1).
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020 – (druk - XXXVII/2).
 6. Informacja z realizacji uchwał i wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2018-2023, podjętych w I półroczu 2021 roku – (druk – XXXVII/3).
 7. Apel Rady Miejskiej Legnicy w sprawie remontu Dworca Kolejowego w Legnicy.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 25 lat w drodze bezprzetargowej – (druk - 1/XXXVII).
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk - 2/XXXVII).
 10. Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy – (druk - 3/XXXVII).
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022” – (druk - 4/XXXVII).
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy – (druk - 5/XXXVII).
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia – (druk – 6/XXXVII).
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego na południe od ul. Gniewomierskiej – (druk – 7/XXXVII).
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia przez Gminę Legnica zadania Powiatu Legnickiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w poradni psychologiczno-pedagogicznej – (druk – 8/XXXVII).
 16. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – (druk – 9/XXXVII).
 17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – 10/XXXVII.
 18. Projekt uchwały  w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021 r – 11/XXXVII.
 19. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 20. Komunikaty i sprawy różne.

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 25.11.2021 | Wyświetleń: 359
Powrót na listę aktualności

Zobacz także