Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej w Legnicy. Poznaj porządek obrad

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej w Legnicy. Poznaj porządek obrad
22.09.2022

W poniedziałek 26 września 2022  o godz.1000,w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej Legnicy. Przebieg obrad Rady będzie transmitowany poprzez stronę internetową urzędu www.legnica.eu w BIP – Rada Miejska – sesje.

Porządek obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Zarządzenie nr 496/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku – XLVII/1.
 5. Informacjao wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2021 r. – XVLII/2.
 6. Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania - 1/XLVII.
 7. Projekt uchwaływ sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego na północ od ul. Tadeusza Myśliwca przy zbiorczej drodze południowej - 2/XLVII.
 8. Projekt uchwaływ sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Łabno, Henryka Karlińskiego, płk. Karola Myrka i torów kolejowych – 3/XLVII.
 9. Projekt uchwaływ sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu ograniczonego ul. Tadeusza Gumińskiego, ul. Tadeusza Myśliwca i ciekiem Kopanina – 4/XLVII.
 10. Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków – 5/XLVII.
 11. Projekt uchwaływ sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie położonym przy ul. Wrocławskiej i Brackiej w Legnicy – 6/XLVII.
 12. Projekt uchwaływ sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy - 7/XLVII.
 13. Projekt uchwaływ sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy – 10/XLVII.
 14. Projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej – 8/XLVII.
 15. Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – 9/XLVII.
 16. Projekt uchwaływ sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego przy ul. Złotoryjskiej w sąsiedztwie Huty Miedzi "Legnica" – 11/XLVII.
 17. Projekt uchwaływ sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy do prowadzenia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 12/XLVII.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych nauczycieli – 13/XLVII.
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – 14/XLVII,
 20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022 – 15/XLVII,
 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu – 16/XLVII,
 22. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością – 17/XVII.
 23. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 24. Komunikaty i sprawy różne.
Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 22.09.2022 | Wyświetleń: 465
Powrót na listę aktualności

Zobacz także