Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zdobądź pieniądze na działalność gospodarczą. Trwają nabory wniosków

Zdobądź pieniądze na działalność gospodarczą. Trwają nabory wniosków
06.05.2021

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że do dnia 15.10.2021 r. będą przyjmowane są wnioski w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 Dotyczą one działalności w ramach projektów:

 1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (V)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne,
 2. Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2020) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO) – projekt skierowany jest do osób od 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne.

Posiedzenia Komisji opiniujących wnioski będą się odbywały w terminach do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania środków zostanie wydana również w ww. terminie.
Zgodnie z założeniami na 2021 rok w ramach powyższych projektów maksymalna kwota dofinansowania o jaką będzie można się ubiegać wynosi  24 000 zł.
            Do wniosku obowiązkowo należy załączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. poz. 1543).
Druk wniosku i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest do pobrania na stronie internetowej www.legnica.praca.gov.pl/dokumenty do pobrania.
Z uwagi na stan epidemii wnioski będą przyjmowane następująco:

 1. pocztą na adres:
  • 59-220 Legnica ul. Gen. Władysława Andersa 2 (bezrobotni zarejestrowani w Legnicy)
  • 59-225 Chojnów Rynek 20 (bezrobotni zarejestrowani w Chojnowie)
 2. drogą elektroniczną poprzez portal www.praca.gov.pl/inne pismo do urzędu (złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
 3. osobiście poprzez skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy wejściu do Urzędu:
 • w Legnicy, ul. Gen. Władysława Andersa 2 
 • w Chojnowie, Rynek 20

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej muszą posiadać indywidualny plan działania (IPD), przygotowywany przez doradcę klienta z Powiatowego Urzędu Pracy z Legnicy przy udziale bezrobotnego. W przypadku pytań w sprawie IPD proszę kontaktować się telefonicznie ze swoim doradcą klienta.
W razie pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów:

 • w Legnicy tel. 76/ 722-52-45 lub 76/ 722-52-21
 • w Chojnowie tel. 76/ 818-85-25 wew.26

Źródło: PUP Legnica

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 06.05.2021 | Wyświetleń: 420
Powrót na listę aktualności

Zobacz także