Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł I

Zdjęcie przedstawiające flagę i godło Polski.

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19

W ramach Programu
"Korpus Wsparcia Seniorów"
na rok 2022 - Moduł I

DOFINANSOWANIE
71 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
71 000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy informuje, że realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I - na rok 2022 angażując do jego realizacji wolontariuszy, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
Program w 100% jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Adresatami programu są Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu w zakresie Modułu I polega na:

 •     wsparciu / pomocy w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora,
 •     pomocy w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 •     informowaniu o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
 •     pomocy w dostarczaniu produktów żywnościowych,
 •     dostarczaniu seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki
      higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 •     pomocy przy realizacji recept oraz regulowaniu rachunków za środki finansowe seniora,
 •     w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby, objęciu wsparciem z zakresu pomocy społecznej.

Program będzie realizowany w terminie od dnia uzyskania środków finansowych do końca 2022 roku.
Decydując się na skorzystanie z pomocy jaką oferuje Program, Senior zgłasza się poprzez:

 •     ogólnopolską infolinię 22 505 11 11
 •     bezpośrednio kontaktuje się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy, dokonując zgłoszenia telefonicznego
      pod numer 76/7221809 wew. 2118 i 2110 lub osobiście w siedzibie MOPS, przy ul. Chojnowskiej 112, pokój 301
      w godzinach od 8 do 15.30