Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy” (2016 r.)

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”

al. Piłsudskiego al. Piłsudskiego

 

Celem zadania była poprawa jakości połączenia miasta z krajowym i wojewódzkim układem komunikacyjnym oraz usprawnienie połączenia centrum miasta z osiedlem mieszkaniowym Piekary skupiającymi ok. 20 tys. mieszkańców. Ponadto, projekt zakładał również m.in.:

  • wzrost płynności i przepustowości drogi,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
  • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do zlokalizowanych na osiedlu Piekary ośrodków zdrowia, kultury, a także szkół i sklepów,
  • poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka al. Piłsudskiego od ul. Sudeckiej do skrzyżowania z ul. Sikorskiego, w tym:

  • przebudowę konstrukcji jezdni al. Piłsudskiego,
  • przebudowę zatoki autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych,
  • przebudowę skrzyżowań z innymi drogami, ulicami,
  • przebudowę zjazdów i demontaż istniejącej wiaty,
  • montaż nowej wiaty przystankowej,
  • zagospodarowanie pasów zieleni – trawniki.

Wartość projektu: 3 236 085,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 618 042,06 zł