Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy

Przedmiotem inwestycji była przebudowa wraz z rozbudową pasa drogowego al. J. Piłsudskiego w Legnicy (droga powiatowa nr 2177) na odcinku od kładki dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Galileusza i ul. Marsa do skrzyżowania z ul. Koskowicką i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy włącznie (dług. ok. 450m) oraz przebudowa istniejącej konstrukcji chodników z wydłużeniem do wiaduktu nad linią kolejową.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa wraz z rozbudową pasa drogowego al. J. Piłsudskiego w Legnicy (droga powiatowa nr 2177) na odcinku od kładki dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Galileusza i ul. Marsa do skrzyżowania z ul. Koskowicką i ul. Wielkiej Niedźwiedzicy włącznie (dług. ok. 450m) oraz przebudowa istniejącej konstrukcji chodników z wydłużeniem do wiaduktu nad linią kolejową.

Planowane i uzyskane efekty:

 • zwiększenie przepustowości i płynności ruchu,
 • poprawa dostępności czasowe do Legnicy,
 • skrócenie czasu przejazdu z osiedli mieszkaniowych do centrum,
 • poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy,
 • usprawnienie połączenia komunikacyjnego ułatwiającego dostęp obywateli do instytucji publicznych, a także dojazd do pobliskich obszarów wiejskich,
 • rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg i poprawa funkcjonalności dróg na obszarze województwa.

Powyższe efekty uzyskano poprzez:

 • przebudowę zatoki autobusowej,
 • budowę nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi,
 • budowę nowego ronda typu turbinowego,
 • wymianę konstrukcji nawierzchni drogi,
 • budowę aktywnych przejść dla pieszych,
 • rozbudowę układu ścieżek rowerowych,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów,
 • uporządkowanie pasów zieleni,
 • wyremontowanie istniejącego układu sieci kanalizacji deszczowej,
 • rozbudowę sieci kanalizacji teleinformatycznej.

Wartość projektu: 5 895 091,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 797 328,00 zł