Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy” (2017 r.)

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 

„Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”

Celem zadania jest poprawa jakości połączenia miasta z krajowym i wojewódzkim układem komunikacyjnym oraz usprawnienie połączenia centrum miasta z osiedlem mieszkaniowym Piekary skupiającymi ok. 20 tys. mieszkańców. Ponadto, projekt zakłada również m.in.:

  • wzrost płynności i przepustowości drogi,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
  • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do zlokalizowanych na osiedlu Piekary ośrodków zdrowia, kultury, a także szkół i sklepów,
  • poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę odcinka ul. Sikorskiego od ul. Iwaszkiewicza do ul. Wrocławskiej, w tym:

  • wymianę krawężników, nawierzchni chodników, przebudowa ścieżek rowerowych i jezdni oraz zagospodarowanie zieleni,
  • wykonanie ścieków przykrawężnikowych wraz z wymianą wpustów deszczowych i przykanalików, regulacja studzienek dla zaworów, włazów kanałowych i pokryw, studzienek ściekowych, studni teletechnicznych,
  • budowę zatoki autobusowej wraz z peronem przy jezdni prawej, przebudowa skrzyżowania z ul. Klonową, wykonanie nawierzchni dotykowej (płytki STOP) przy przejściach dla pieszych oraz opaski bezpieczeństwa przy krawężnikach, oznakowanie pionowe i poziome chemoutwardzalne, usunięcie kolizji z latarniami. 

Wartość projektu: 2 906 124,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 181 351,00 zł