Konserwacja rowu M – obręb geodezyjny Piekary Stare i Górka

Dolny Śląsk

Konserwacja rowu M - obręb geodezyjny Piekary Stare i Górka

W 2010 roku Gmina Legnica otrzymała dotację w kwocie 12.977,38 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań gminy z zakresu gospodarki wodnej - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Rów M znajduje się w zasobie nieruchomości Gminy Legnica, jest urządzeniem melioracji szczegółowej, uchodzi do Młynówki na Piekarach Starych. Dla zapewnienia sprawniejszego odpływu wód z terenów przyległych (gruntów rolnych) przeprowadzono prace konserwacyjne polegające na: odmulenie dna, wykoszenie skarp i dna z porostów, oczyszczenie przepustów, usunięcie  zakrzaczeń.