Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica

logo

Program

„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

Tytuł projektu

„Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”

Wartość całkowita zadania – 4 639 660,89 PLN

Wartość dofinansowania -  1 831 160,00 PLN, w tym:

Dotacja – 1 658 966,00 PLN

Pożyczka – 172 194,00 PLN

Źródła dofinansowania: WFOŚiGW i NFOŚiGW

Okres realizacji: 2014-2016

Przedmiot projektu:

- budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i przyłączenie do niej budynków użyteczności publicznej tj. Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Legnicy oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Legnicy

 - termomodernizacja budynków przy ul. Głogowskiej 10 i 71 w Legnicy wraz z wymianą źródeł ciepła i podłączeniem do sieci ciepłowniczej

- likwidacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w ramach indywidulanych inwestycji mieszkańców Legnicy (wymiana na ekologiczne źródła ciepła)

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie miasta Legnicy

-utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji w mieście Legnicy

 

Beneficjent zadania: Gmina Legnica

Partner zadania: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. (WPEC)

Jednostki zaangażowane w realizację zadania:

•          Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

•          Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy

•          Szkoła Podstawowa nr 2 w Legnicy 

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.