Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy’’

logo
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

„Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego
bezpieczeństwo turystów w Legnicy”

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska

Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

Umowa nr UDA-RPDS.06.05.00-02-003/12-00 z dnia 24.12.2012r.

Całkowita wartość projektu: 3.461.295,00 PLN

Poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych

Kwota dofinansowania: 2.402.070,30 PLN

Okres realizacji: 2010-2013

W grudniu 2012r. Gmina Legnica podpisała z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, reprezentowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”.

mapazdjęcie przedstawiające kamerę obrotową

Rzeczowa realizacja inwestycji rozpoczęła się w II kwartale 2013r. Głównym założeniem projektowanego systemu monitorowania wizyjnego miasta Legnicy jest zapewnienie możliwości nieprzerwanej obserwacji 40 newralgicznych punktów (zainstalowanych zostanie 40 kamer w 39 lokalizacjach) wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów ze wszystkich kamer.

Zdjęcie rynku LegnickiegoZdjęcie przedstawiające ulice Najświętszej Marii Panny

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego (15 kamer)

budowę nowego systemu monitoringu wizyjnego dla 24 lokalizacji, w skład którego wchodzić będzie 25 kamer

budowę stacji bazowej na dachu budynku przy ul. Gwiezdnej 1

budowę stacji retransmisyjnej na dachu budynku przy ul. Przybosia 3

modernizację Głównego Centrum Monitorowania w budynku Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3 (stworzenie nowoczesnego centrum zarządzania i archiwizacji obrazu)

utworzenie Lokalnego Centrum Monitorowania (centrum podglądu) w budynku Policji przy ul. Staffa 2, w tym stworzenie nowoczesnego stanowiska podglądu obrazu

budowę nowoczesnej radiowej sieci transmisji danych na potrzeby systemu monitoringu.

Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zostanie zrealizowana w następujących obrębach miasta: Stare Miasto, Piekary Osiedle, Wrocławskie Przedmieście, Tarników, Bielany, Kartuzy, Ochota, Fabryczna, Piątnica.

Zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu 2013r.

Modernizacja i rozbudowa monitoringu zwiększy poczucie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców w najbardziej uczęszczanych częściach miasta. Pozwoli na zintensyfikowanie działań przeciwko przestępczości oraz zmniejszenie zjawiska wandalizmu. W strefach objętych zasięgiem kamer obserwuje się radykalne zmniejszenie napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, a także wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa turystów i osób przebywających w Legnicy, ograniczenia przestępczości, ochrony przed dewastacją obiektów kulturalnych na terenie miasta oraz usprawnienia działania służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa turystów w Legnicy korzystnie wpłynie na ożywienie społeczno - gospodarcze i turystyczne miasta a tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu dolnośląskiego.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013.