Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

logotypy Unia, Dolny śląsk, Polska

Tytuł projektu

„Legnicka edukacja dla przyszłości”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 10 Edukacja
Działanie nr 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie nr 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Wartość projektu – 4.274.900,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 3.633.665,74 zł

Wkład własny – 217.082,18 zł

Budżet państwa – 424.152,96 zł

Przedmiotem projektu jest organizacja  zajęć z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów 13 legnickich szkół podstawowych oraz zakup zestawów do nauki programowania i rejestratorów danych – cyfrowych laboratoriów szkolnych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze.

Przedsięwzięciem zostaną objęte następujące placówki oświatowe:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kamienna 20A,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Głogowska 20,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego, ul. Piastowska 3,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza, ul. Tarasa Szewczenki 10,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, Al. Piłsudskiego 3,
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego I. Gałczyńskiego, ul. Polarna 1,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31,
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Zofii Kossak, ul. Jaworzyńska 47,
 • Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Tatrzańska 9,
 • Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Brzechwy, ul. Grabskiego 5,
 • Szkoła Podstawowa Nr 19, Al. Rzeczypospolitej 129,
 • Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1,
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zespole Szkół Muzycznych, ul. Chojnowska 2.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy a także rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnego sprzętu do nauki programowania oraz rejestratorów danych – cyfrowych laboratoriów szkolnych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze ma służyć osiągnięciu tych celów.

Celami szczegółowymi są:

 • wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia;
 • doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • rozszerzenie oferty szkoły o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym;
 • kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i TIK.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu ok. 9.700 uczniów z legnickich szkół podstawowych skorzysta z prawie 46 tys. godzin dodatkowych zajęć z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Okres realizacji projektu

rok szkolny 2018/19: październik – grudzień 2018 r. rekrutacja uczestników na zajęcia

                                   styczeń – czerwiec 2019 r. realizacja projektu

                                   lipiec – sierpień 2019 r. przerwa wakacyjna

rok szkolny 2019/20:  wrzesień – grudzień 2019 r. realizacja projektu

                                   styczeń – czerwiec 2020 r. kontynuacja realizacji zajęć

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.