Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły

Zdjęcie przedstawiające logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę narodową z podpisem Rzeczpospolita Polska, podpisane godło dolnego śląska, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu

„Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny

Wartość projektu – 6 160 235,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 3 835 730,57 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynku Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy z jednoczesnym przeszkoleniem osób korzystających z obiektu z prawidłowej obsługi urządzeń/systemów po termomodernizacji, aby osiągnąć i utrzymać zakładany efekt ekologiczny projektu (oszczędność energii).

W ramach projektu zaplanowano:

 • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji aplikacyjnej;
 • prace termomodernizacyjno - budowlane m.in.: wymiana drzwi, okien, docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o., zmiana geometrii ścian attykowych oraz wymiana posadzek zewnętrznych, nawierzchni utwardzonych i zielonych;
 • nadzór inwestorski;
 • promocja.

Celem bezpośrednim projektu poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy.

Celami szczegółowymi są:

 • zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku poprzez wykonanie odpowiedniej termoizolacji;
 • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, pośrednie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia energii na skutek odpowiedniej termoizolacji budynku oraz zmniejszenie ilości materiału opałowego przeznaczonego na ogrzewanie obiektu zużywanego przez miejską ciepłownię;
 • zwiększenie komfortu pracy kadry pedagogicznej, administracyjnej oraz uczniów.

Planowana termomodernizacja budynku umożliwi:

 • pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
 • osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń;
 • poprawę estetyki budynku;
 • poprawę warunków zdrowotnych i komfortu przebywania w budynku pracowników oraz uczniów;
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i wynikającą z tego alokację środków na inne zadania gminy.

______________________________________________________________________________________________________

Projekt pn. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły”
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020