Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wymień piec na ekologiczny

Wymień piec na ekologiczny
31.01.2018

Mieszkańcy Legnicy zainteresowani dotowaną przez miasto wymianą w latach 2018-2019 przestarzałych źródeł ciepła na ekologiczne, powinni złożyć do 28 lutego br. deklarację. Przyjmuje je Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami (pl. Słowiański 8, III piętro, p. 302).

Prezydent Legnicy zachęca mieszkańców, planujących w latach 2018 i 2019 wymianę w lokalach lub budynkach mieszkalnych systemów starej generacji, opalanych paliwem stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła, do udziału w programie dofinansowania takich inwestycji i złożenia wstępnej deklaracji.

Miasto przygotowuje w tej sprawie wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza i walka ze smogiem na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji, zmniejszenie głównie emisji pyłów PM2,5 i PM10 oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii cieplnej.

Do programu mogą przystąpić: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania, właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych, a także wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Dofinansowanie otrzymają osoby, które dokonają trwałej wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na przyjazne środowisku źródła ciepła, czyli: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece elektryczne, kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa normy), podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne - służące zasileniu źródła.

Pobierz deklarację.

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych na inwestycję w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Legnicy, przy czym ustala się górne limity wysokości dotacji do:

1) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;

2) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;

3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł.

Jest bardzo ważne, że deklaracje złożone po 28 lutego nie zostaną uwzględnione we wniosku składanym do WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dodatkowe informacje, dotyczące zasad udzielania dotacji, można uzyskać w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami, pl. Słowiański 8 (III piętro, p. 302) lub pod numerem telefonu: 76 72 12 347 (w godzinach 8.00-15.00).

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 31.01.2018 | Wyświetleń: 3867
Powrót na listę aktualności

Zobacz także