Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Oferta edukacyjna szkół wyższych w Legnicy

 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa - to największa uczelnia pod względem liczby studentów, liczby prowadzonych kierunków oraz ilości zajmowanych obiektów i wielkości kampusa. Uczelnia prowadzi nabory na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym (płatne) oraz studia stacjonarne dla pracujących (bezpłatne). Studenci mają do wyboru kilkadziesiąt kierunków kształcenia, są to m. in.: administracja, finanse rachunkowość i podatki, energetyka, informatyka,  logistyka i transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, pedagogika, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne. 

 

Filia Politechniki Wrocławskiej w Legnicy - ofertuje kształcenie studentów na studiach dziennych inżynierskich na kierunku:

  • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, o specjalnościach: technologie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz konstrukcja instalacji odnawialnych źródeł energii,
  • Budowa Maszyn i Pojazdów, o specjalnościach konstrukcja maszyn i pojazdów oraz technologie maszyn i pojazdów,
  • Automatyka przemysłowa
  • Górnictwo i geologia

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów technicznych stopnia drugiego we Wrocławiu. 

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy - prowadzi studia I stopnia na kierunku ratownictwo oraz  II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.