Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Infrastruktura istniejąca

Infrastruktura drogowa

Drogi według kategorii:

 1. Drogi gminne na terenie miasta:
  • o nawierzchni twardej 147 km
   • w tym o nawierzchni twardej ulepszonej 142 km
 2. Drogi powiatowe na terenie miasta:
  • o nawierzchni twardej 55 km
   • w tym o nawierzchni twardej ulepszonej 55 km
 3. Drogi wojewódzkie i krajowe przebiegającej przez miasto lub graniczące z jego terenem:
  • Krajowa:
   • autostrada A4: przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach do przejścia granicznego z Ukrainą Korczowa – Krakowiec
   • droga ekspresowa S3: przebiega od Świnoujścia do Lubawki (granica z Czechami)
   • 94: przebiega od Zgorzelca (granica z Niemcami) do Radymna i dalej w stronę granicy z Ukrainą
  • Wojewódzka:
   • 323: Leszno – Lubin
   • 364: Gryfów Śląski - Legnica

Infrastruktura kolejowa

 1. Linie kolejowe:
  • Linia nr 137 (284 km), łącząca Katowice - Legnicę. „Linia o priorytecie towarowym”.
  • Linia nr 275 (193 km), łącząca Wocław Muchobór - Gubinek (granica z Niemcami). „Linia o priorytecie pasażerskim” na odcinku Wrocław – Miłkowice, natomiast na odcinku Miłkowice – Żagań jako linia o priorytecie towarowym”.
  • Linia nr 284 (88 km), łącząca Legnicę - Jerzmanice Zdrój. W przewozie pasażerskim eksploatowane są tylko stacje węzłowe, które są wspólne dla tych linii i odcinków na których odbywa się ruch pasażerski. W ruchu towarowym obsługiwany jest cały odcinek obecnie oznaczony jako linia 284 Legnica – Jerzmanice – Zdrój.
  • Lina nr 289 (39 km), łącząca Legnicę - Rudna Gwizdanów.

W czerwcu 2019 r. zakończono remont linii 289 na odcinku Lubin Górniczy – Legnica, co umożliwiło realizację połączeń pasażerskich na trasie Lubin Górniczy – Wrocław Główny.

 1. Bocznice kolejowe:
  odgałęzia się na szlaku między stacją Legnica Wschód a stacją Jawor od toru nr 201 rozjazdem nr 301 w km 278 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica, Zarządzanej przez PKP PLK S.A.

Najbliższe terminale intermodalne:

 1. SCHAVEMAKER INVEST SP. Z O.O., ul. Fabryczna 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
 2. PCC Brzeg Dolny Terminal, ul. Sienkiewicza 6, 56-120 Brzeg Dolny

Energetyka:

 • Zaopatrzenie w ciepło - główną firmą dostarczającą ciepło na cele c.o. i c.w.u na terenie Legnicy jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna (WPEC w Legnicy S.A.), z siedzibą przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica. System ciepłowniczy WPEC jest zasilany z dwóch niezależnych źródeł. Głównym źródłem ciepła jest Centralna Ciepłownia (3 kotły o mocy zainstalowanej 139,56MW),zlokalizowana w północnej części miasta przy ul. Dobrzejowskiej, która stanowi podstawowe źródło w sezonie grzewczym. Ponadto, przy ul. Niklowej zlokalizowana jest tzw. Ciepłownia "Górka", która jest źródłem pracującym na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim oraz w szczególnych wypadkach w okresie zimowym na potrzeby odbiorców podłączonych do wydzielonego obszaru sieci (2 kotły o mocy zainstalowanej 23,26 MW).
 • Zaopatrzenie w energię elektryczną - dystrybutorem sieci elektroenergetycznych na terenie Miasta jest TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Legnicy. W granicach Legnicy zlokalizowane są sieci: wysokiego (22702 m), średniego (376422 m) i niskiego (617945 m) napięcia oraz stacje transformatorowe 20/0,4 kV (330 szt.) oraz 110/20 kV (5 szt.) (stan na koniec 2019 r.). Stan techniczny sieci jest dobry. Obiekty w mieście są zasilane w energię elektryczną ze stacji elektroenergetycznych 110/20kV (GPZ) przyłączonych do linii dystrybucyjnych 110 kV. Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, dostępne są na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A.
 • Zaopatrzenie w gaz - dystrybutorem infrastruktury gazowej w granicach miasta jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. W Legnicy długości sieci gazowej kształtują się następująco (stan na 31.12.2019 r.):
  • 7391 m – podwyższonego średniego ciśnienia (1.6 MPa, DN 300/250/150/100),
  • 42433 m – średniego ciśnienia,
  • 163439 m – niskiego ciśnienia.

Sieć zasilana jest z 2 stacji redukcyjno-pomiarowych I° (Q=3 000 m3/h każda), i 11 stacji redukcyjno-pomiarowych II° (zasilających sieć niskiego ciśnienia).

Woda i ścieki:
Prowadzeniem usług w zakresie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków zajmuje się spółka komunalna gminy Legnica - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A (LPWiK). Aktualnie Spółka zasięgiem swego działania obejmuje nie tylko Legnicę, ale i ościenne gminy. Firma eksploatuje i konserwuje ogółem 315 km sieci wodociągowej i 269 km sieci kanalizacyjnej.