Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Muzeum Zimnej Wojny

Za jeden z najistotniejszych projektów zapisanych w strategii zarządzania marką uważany jest plan utworzenia w Legnicy nowoczesnego Muzeum Zimnej Wojny, który w twórczy sposób odwołuje się do dziedzictwa miasta i jego historii.

Muzeum to sprostać powinno aktualnym wymaganiom światowego muzealnictwa i stanowić odpowiedź na aktualne trendy w turystyce, gwarantując tym samym napływ licznych gości do miasta. Wreszcie, co może najważniejsze z promocyjnego i wizerunkowego punktu widzenia, inwestycja tej skali i tej klasy, będzie magnesem przyciągającym uwagę opinii publicznej i swoistą wizytówką miasta.

Legnickie Muzeum Zimnej Wojny to w zamierzeniu muzeum narracyjne, w którym najważniejsze jest dążenie do możliwie obrazowego i sugestywnego przedstawienia obszernych zagadnień kulturowych: historycznych, artystycznych i innych. Również w muzeum takim ważną rolę do odegrania mają eksponaty, mniejszy jednak nacisk kładziony jest na autentyki, zwłaszcza wtedy, gdy można je zastąpić środkami umożliwiającymi odbiorcom bliższy, czasem wręcz namacalny, kontakt z opisywaną rzeczywistością. Stąd szczególnego znaczenia w tego typu muzeach nabierają repliki, rekonstrukcje, a także techniki multimedialne i nowoczesne przekazy audiowizualne. Pokazywana w nich sztuka czy historia zawsze osadzona jest w możliwie szerokim kontekście społecznym, ale zwykle pokazywana bywa przez pryzmat losów konkretnych osób czy grup, reprezentatywnych dla tematu lub zyskujących w jego ramach uniwersalne znaczenie.

Dlaczego „zimna wojna” w „ciepłej” Legnicy?
Idea powołania w Legnicy nowoczesnego, narracyjnego muzeum zimnej wojny jest przede wszystkim sposobem na interpretację miejsca, jego historii i ducha, ale także sposobem na twórcze wybrnięcie z dylematu, który dla tożsamości miasta stanowi blisko półwieczny okres, kiedy stacjonowały tu wojska radzieckie. To, co dla jednych wciąż jest powodem swoistej traumy i symbolem zniewolenia Polski przez ZSRR, a co inni skłonni są rozpatrywać w kategoriach zwykłych, międzyludzkich kontaktów Polaków z Rosjanami – drobnego handlu, przyjaźni, nawet miłości – w Muzeum Zimnej Wojny podniesione zostanie na znacznie wyższy, bardziej uniwersalny szczebel, czyniący z Legnicy symbol przezwyciężenia dziedzictwa zimnej wojny, miejsce, w których historia podzielonego świata połączy narody i pokolenia.